De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) stelt het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam voor twee maanden onder verscherpt toezicht.

De IGZ hoopt dat in die tijd de preventie van infecties op orde komt. Het verscherpte toezicht betekent dat er vaker onaangekondigd wordt gecontroleerd. Er komt geen opnamestop.

Inspecteurs bezochten vanmiddag het ziekenhuis om zich een beeld te vormen van de maatregelen die zijn getroffen. De Inspectie twijfelt of het ziekenhuis de bestrijding van de multiresistente bacterie wel voldoende onder controle heeft.

Toezichthouder

Binnen enkele dagen moet van de Inspectie door het ziekenhuis een toezichthouder van buiten worden aangesteld. Die persoon moet afdwingen dat de arts-microbioloog en de ziekenhuishygiëniste beter gaan samenwerken. Nu blijken die twee af en toe tegengestelde adviezen te geven.

Ook wordt de arts-microbioloog bij elke patiënt met de bacterie medebehandelaar, zodat hij ook medeverantwoordelijkheid draagt. Dat is nu niet altijd het geval.

Directeur Dirks van het ziekenhuis zegt dat het Maasstad er alles aan doet om de preventie van infecties weer op orde te krijgen. "Kennelijk heeft de Inspectie daar ook vertrouwen in, anders hadden ze wel een opnamestop afgekondigd. Er komt een externe supervisor, dat vind ik goed. Want dan kunnen we er aan werken om alles op orde te krijgen."

Onderzoek

Vanochtend maakte de NOS bekend dat er opnieuw vier patiënten die de bacterie hadden opgelopen, zijn overleden. Een van de patiënten lag op de brandwondenafdeling, waar de bacterie tot nu toe niet was vastgesteld. Het aantal bevestigde besmettingen is nu opgelopen tot zeventig, 25 patiënten zijn overleden.

Een commissie onderzoekt de dossiers van alle overleden patiënten om vast te stellen of de bacterie heeft bijgedragen aan hun overlijden. Het ziekenhuis kampt al sinds september met de bacterie.

STER reclame