NOS NieuwsAangepast

Veiligheid niet op orde bij 12 gevaarlijke bedrijven

Door Gert-Jan Dennekamp en Hugo van der Parre

Bij twaalf risicovolle bedrijven, verspreid over het land, schiet het veiligheidsbeleid tekort. Dat blijkt uit een onderzoek dat staatssecretaris Atsma van Infrastructuur en Milieu heeft laten uitvoeren.

Na de brand bij Chemie-Pack in Moerdijk is onderzoek verricht naar de manier waarop de in totaal ongeveer 400 gevaarlijkste bedrijven in Nederland (de zogeheten BRZO-bedrijven) de veiligheidsvoorschriften naleven. Atsma heeft een brief hierover naar de Tweede Kamer gestuurd.

Uit een eerste rapportage in maart bleek al dat bij 25 bedrijven de risico's onvoldoende beheerst werden. Ondanks actie van provincie of gemeente blijkt nu dat nog steeds twaalf bedrijven in gebreke blijven. Deze worden ook met naam en toenaam genoemd in het rapport.

Onvoldoende inschatting

Voorbeelden van tekortkomingen variëren van een niet-actueel noodplan, onvoldoende inschatting van risico's, geen goede procedure voor analyse van ongevallen en afwezigheid van een planning voor onderhoud aan installaties.

In het algemeen constateert het rapport dat de bedrijven de risico's onvoldoende in beeld hebben, onvoldoende kritisch naar hun eigen werkwijze kijken en dat risico's onvoldoende worden beheerst.

Staatssecretaris Atsma heeft inmiddels aanvullende maatregelen aangekondigd:

- kwaliteitscriteria waaraan inspecteurs moeten voldoen worden in de wet vastgelegd. - Er moet landelijk worden vastgelegd welke sancties gemeenten en provincies moeten hanteren bij overtreding van de veiligheidsvoorschriften - Alle informatie moet landelijk op een centrale plek worden verzameld - Elk jaar moet er gerapporteerd worden over de naleving en handhaving bij alle grote risicovolle bedrijven.

Atsma wil ook dat gemeenten en provincies de bestaande regels strikter handhaven bij deze bedrijven. Daar moet de VROM-inspectie op toezien.

Tweede Kamerlid Liesbeth van Tongeren (GroenLinks) is blij met de maatregelen die Atsma neemt, maar vindt het niet genoeg.

Van Tongeren drong na de chemiebrand in Moerdijk aan op een grondig onderzoek in de hele sector. Ze wil dat bedrijven die in de fout gaan hard worden aangepakt. "Dit is het kabinet dat Nederland veiliger wil maken. De tijd van 'gaat u maar rustig slapen' is echt voorbij. De grote brand bij Moerdijk is nu zes maanden geleden en er is nog niets veranderd. Ik wil van de staatssecretaris weten wanneer hij de chemische veiligheid op orde heeft." GroenLinks wil zo snel mogelijk na het reces een debat met staatssecretaris Atsma over dit onderzoek.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl