Door research-redacteur Hugo van der Parre

De gang van zaken rond het Nationaal Historisch Museum, het museum dat er niet kwam, heeft alles bij elkaar meer dan 15 miljoen euro overheidsgeld gekost. Dat blijkt uit cijfers die de NOS heeft verzameld.

Het ministerie van OCW is veruit de grootste geldschieter, omdat dit ministerie namens de regering subsidieverstrekker was, maar ook een aantal gemeenten en het Openluchtmuseum hebben kosten gemaakt. Onder de streep berekent de NOS een totaalbedrag van 15.298.447 euro.

De eerste kosten zijn in 2007 gemaakt door Amsterdam, Den Haag en Arnhem in de strijd om het museum binnen te halen. De gemeente Den Haag heeft 70.000 euro uitgetrokken voor het opstellen van het bidbook, Amsterdam "enkele tienduizenden euro's". Winnaar Arnhem trok samen op met de provincie Gelderland en het Openluchtmuseum, waardoor de stad voor slechts 17.500 euro klaar was.

Subsidie

Na een oprichtingssubsidie van ruim 600.000 euro ging het Nationaal Historisch Museum op 28 september 2008 officieel als organisatie van start en kon het rekenen op een jaarlijkse subsidie van het ministerie van OCW. Deze varieerde van 1,4 miljoen euro voor het vierde kwartaal van 2008 tot iets meer dan 6 miljoen voor 2010.

subsidiegever20072008200920102011totaalOCW, oprichting616.676616.476OCW, subsidie1.383.9713.000.0006.095.5004.000.00014.479.471Arnhem17.50015.00032.500Openluchtmuseum *60.00060.000Amsterdam **40.00040.000Den Haag70.00070.000totaal15.298.447* Bedrag is een bijdrage aan het Grontmij-onderzoek naar de parkeergarage in 2010.** Bedrag Amsterdam is een stelpost, de woordvoerder kon niet exacter zijn dan "enkele tienduizenden euro's". Stelpost is schatting op basis van andere steden.

Voor niets?

Als de NHM-organisatie op 31 december van dit jaar definitief ontbonden wordt, staat er geen museum zoals de Tweede Kamer dat in 2007 voor ogen had. Zo bezien is het geld voor niets uitgegeven.

Maar uit de jaarrekeningen en activiteitenverslagen 2008-2010 van het NHM, in bezit van de NOS, blijkt dat er ook geld is gestoken in diverse andere activiteiten. Zo is er meebetaald aan vijftig geschiedenisonderwerpen in het kinderprogramma Klokhuis en zijn projecten gerealiseerd als de reizende tentoonstelling 'Nationale Automatiek', de week van de geschiedenis en 'X was hier', over historische plekken in Nederland.

Bovendien is van het geld een website en een digitaal netwerk voor musea ontwikkeld. Het digitale netwerk kan blijven bestaan. Directeur Erik Schilp wil het via een openbare aanbesteding overdoen aan de gegadigde met het beste plan om de site te beheren en te ontwikkelen. Hij zegt: "Het is enorm treurig dat het zo loopt. Het NHM heeft veel mooie en prijswinnende producten ontwikkeld. Wij hadden dat graag voortgezet, maar zullen ons best doen deze producten een nieuw huis te geven."

Openluchtmuseum

Het Openluchtmuseum in Arnhem heeft inmiddels van staatssecretaris Zijlstra (OCW) het verzoek gekregen een aantal taken van het NHM over te nemen. Het museum moet een plan opstellen met het oog op drie nieuwe taken: geschiedenis-educatie, een presentatie van de canon van de Nederlandse geschiedenis en het opzetten van een kennisinstituut van de vaderlandse geschiedenis.

Uiterlijk 1 februari volgend jaar moet er een plan op hoofdlijnen liggen. De Raad voor Cultuur moet daarover een advies uitbrengen en dan zou er met Prinsjesdag 2012 een besluit bekend moeten worden. Vanaf 1 januari 2013 kan er dan geld beschikbaar komen voor realisatie van de plannen.

STER reclame