Campagne in Rotterdam over uitstootvrije zones
NOS Nieuws

Steden gaan door met zero-emissiezones ondanks tegenstand coalitiepartijen

De vier grote steden gaan definitief door met het invoeren van uitstootvrije zones per 1 januari 2025. Daarmee keren zij zich tegen de plannen van de regeringspartijen. Die willen onderzoeken hoe de invoering kan worden uitgesteld.

Uit een rondvraag van de NOS blijkt dat Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht doorgaan op de ingeslagen weg: vanaf komend jaar mogen in een deel van de binnenstad alleen nog maar bepaalde bedrijfswagens komen.

Landelijke regels

Het vorige kabinet ondersteunde het invoeren van de uitstootvrije zones. Ook zouden er landelijke regels komen voor ontheffingen. Er was bovendien een nieuw verkeersbord in de maak voor het aanduiden van een uitstootvrije zone.

Maar de benodigde aanpassingen in de wet werden na de val van het laatste kabinet-Rutte controversieel verklaard. Dat betekent dat niet de oude, maar de nieuwe Tweede Kamer erover moest beslissen.

Gemeenten waren zich ondertussen al jarenlang aan het voorbereiden op het invoeren van de zones. Voor ondernemers zijn er onder meer logistiek adviseurs beschikbaar, er zijn informatiewebsites, overgangsperiodes, ontheffingsregelingen en sloopsubsidies voor oude bedrijfswagens.

Onzekerheid

Het nam allemaal niet de onzekerheid weg bij een deel van de ondernemers die in de zones werken. Onder meer de hoge aanschafprijs en het laadvermogen van elektrische voertuigen, de beperkte actieradius en beschikbaarheid van laadpalen maken dat sommige bedrijven blijven opzien tegen investeren in elektrisch vervoer.

In reactie daarop schreven de coalitiepartijen in het hoofdlijnenakkoord dat "wordt bezien hoe het instellen van zero-emissiezones kan worden uitgesteld."

Dat weerhoudt de vier grote steden er dus niet van de plannen verder uit te voeren. Ze benadrukken dat uiteindelijk zij, en niet het Rijk, gaan over het al dan niet invoeren van de zones.

"Ondernemers willen graag duidelijkheid over de regels", zo laat de gemeente Utrecht weten. "Al vanaf 2014 werken we aan de voorbereiding van de zero-emissiezone in 2025."

"Wij willen niet dat ondernemers die al geïnvesteerd hebben de dupe worden van zwalkend beleid van de overheid", zegt een woordvoerder Den Haag. Die gemeente werkt ook door aan de uitbereiding van de zero-emissiezone richting de kust.

Verkleind

In Amsterdam werd de geplande zone onlangs wel verkleind. Aanvankelijk zou het hele gebied binnen de Ring A10 verboden terrein worden voor nieuwe bedrijfsbusjes en vrachtwagens die niet uitstootvrij zijn (op enkele uitzonderingen na). Dat gebied is nu beperkt tot binnen de centrumring.

Volgens het gemeentebestuur is aanpassing van de wet noodzakelijk voor de benodigde aanpassingen van de verkeersborden.

In totaal willen vijftien gemeenten per 1 januari een nul-uitstoot-zone invoeren. De vier grootste gaan daar nu sowieso mee door. De groep van vijftien deed onlangs een oproep aan de nieuwe Tweede Kamer om alsnog de benodigde wetsaanpassingen zo snel mogelijk goed te keuren voor landelijke verkeersborden en regelingen voor ontheffingen.

Zo niet, dan zullen individuele gemeenten oplossingen gaan bedenken en ontstaat er een lappendeken aan regels, zo staat in de brandbrief aan de Kamer.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl