De tien geboden
NOS Nieuws

Louisiana verplicht scholen om tien geboden in lokalen op te hangen

De Amerikaanse staat Louisiana heeft een wet aangenomen die scholen verplicht om de tien geboden op te hangen in alle klaslokalen. De Bijbelse leefregels moeten vanaf 2025 duidelijk leesbaar te vinden zijn in alle openbare klassen, van peuterschool tot universiteit.

De Republikeinse gouverneur Landry die het voorstel gisteren aannam, noemt de tien geboden van groot historisch belang. "Als je de rechtstaat wilt respecteren, moet je beginnen bij de oorspronkelijke wetgever, Mozes." Volgens de Bijbel werden de tien geboden door God op stenen tafelen geopenbaard aan Mozes op de berg Sinaï.

Landry kon de wet aangenomen krijgen doordat zijn Republikeinen in de conservatieve staat een overgrote meerderheid in het staatscongres hebben. Soortgelijke wetten in andere staten, zoals Texas, Oklahoma en Utah, kregen te maken met meer weerstand. Overigens wordt er geen overheidsgeld gebruikt voor de posters, de scholen moeten die financieren met giften.

Ongrondwettelijk

Critici wijzen erop dat zo'n wet ongrondwettelijk is, omdat de scheiding van kerk en staat in de VS officieel is vastgelegd. In de grondwet staat dat de overheid niet de ene religie boven de andere mag stellen.

Burgerrechtenorganisatie ACLU is daarom van plan om de wet bij de rechter aan te vechten. Een woordvoerder wijst erop dat zo'n christelijke tekst in scholen kan leiden tot discriminatie van leerlingen die een ander geloof aanhangen of atheïst zijn. "De overheid moet geen kant kiezen in een theologisch debat."

In grondwettelijke zaken heeft het Hooggerechtshof het laatste woord. Dat heeft in 1980 al eens een soortgelijke wet uit Kentucky ongeldig verklaard. In de tussentijd is er echter een conservatieve meerderheid gekomen bij het hof, dus de kans bestaat dat de rechters zo'n zaak opnieuw willen wegen.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl