NOS Nieuws

Zeven EU-landen op vingers getikt vanwege begrotingstekort

De Europese Commissie heeft zeven landen op de vingers getikt vanwege structurele begrotingstekorten. Frankrijk, Italië, België, Polen, Hongarije, Slowakije en Malta worden mogelijk onder financieel toezicht gesteld.

Het is voor het eerst sinds 2020 dat de commissie de begrotingsregels van de EU gaat handhaven. Landen mogen geen hogere staatsschuld hebben dan 60 procent van het bruto binnenlands product en het begrotingstekort mag maximaal 3 procent van het bbp zijn.

Na het uitbreken van de coronacrisis en de oorlog in Oekraïne werd er minder streng gekeken naar de begrotingstekorten om klappen op te kunnen vangen. Nu is het volgens de Europese Commissie tijd om de financiën weer op orde te krijgen. Iets dat deze zeven landen maar niet lukt, oordeelt het dagelijks bestuur van de EU.

Italië en Frankrijk koplopers

Zo liep het begrotingstekort van Frankrijk vorig jaar op naar 5,5 procent en de staatsschuld naar 110 procent. Italië had eind vorig jaar een begrotingstekort van 7,4 procent en een staatsschuld van 140 procent.

Volgende maand moeten de 27 ministers van Financiën van de EU-landen nog instemmen met het in werking stellen van een procedure om de begrotingstekorten te handhaven.

In het najaar beslist de commissie dan hoe de zeven landen hun begroting de komende jaren moeten bijsturen en daarbij worden ze mogelijk onder financiële curatele gesteld.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl