NOS Nieuws

Kabinet wil kinderopvangtoeslag verhogen voor meeste ouders

Het demissionaire kabinet wil de kinderopvangtoeslag voor veel ouders volgend jaar verhogen. Gezinnen met een gezamenlijk jaarinkomen tussen de 30.000 en 160.000 euro zullen hiervan profiteren.

De kinderopvangtoeslag wordt vooral verhoogd voor eerste kinderen, voor wie ouders op dit moment relatief weinig toeslag ontvangen. Het kabinet hoopt dat ouders hierdoor na hun eerste kind er vaker voor kiezen om te blijven werken en daarna ook hun jongere kinderen naar de opvang brengen.

Het kabinet heeft 429 miljoen euro voor het plan uitgetrokken. De Eerste en Tweede Kamer moeten er nog wel mee instemmen. De definitieve toeslagen worden dan in oktober bekend.

Uurprijs niet geheel mee met inflatie

Bij de vaststelling van de toeslag speelt ook nog het uurtarief dat ouders betalen een grote rol. Voor 2025 is het maximale tarief waarvoor ouders toeslag krijgen op 10,71 euro gezet. Maar bij veel kinderopvangorganisaties zal het daadwerkelijke uurtarief een stuk hoger liggen. Het bedrag erboven moeten ouders geheel zelf bijleggen.

Het kabinet laat die maximum-uurprijs voor 2025 nu niet volledig met de inflatie meegroeien, oftewel indexeren, om de financiële dekking rond de kinderopvang rond te krijgen. Dit tot onvrede van kinderopvangorganisaties, die vaak klachten krijgen als zij hun uurtarieven tot boven dat maximale tarief verhogen.

In hoeverre ouders er dus volgend jaar echt op vooruitgaan, wordt pas eind dit jaar duidelijk: dan maken kinderopvangorganisaties hun nieuwe uurtarieven bekend.

"Ernstig bezwaar"

De Brancheorganisatie Kinderopvang wijst erop dat veel ouders alsnog meer gaan betalen als het maximale uurtarief niet volledig geïndexeerd wordt. "Wij maken ernstig bezwaar tegen deze wijze van begroten", zegt directeur Emmeline Bijlsma.

Ook de nieuwe coalitie wil aan de maximale uurtarieven sleutelen. In het hoofdlijnenakkoord is afgesproken om in 2026 het tarief helemaal niet te indexeren, om zo de begroting rond te krijgen.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl