Tata Steel gezien vanuit de duinen bij Wijk aan Zee
NOS Nieuws

Kamer: Gezondheidswinst voorwaarde bij vergroening Tata Steel

Voordat het kabinet afspraken gaat maken met Tata Steel over verduurzaming, moet eerst het onderzoek klaar zijn naar de gezondheidseffecten van alle beoogde afspraken. De Tweede Kamer stemde vandaag voor een motie van onder meer GroenLinks-PvdA waarin dat wordt geëist.

Het demissionaire kabinet is van plan miljarden uit te trekken voor 'maatwerkafspraken' met de staalfabriek in IJmuiden en daar is de Kamer het mee eens. Maar tegen de zin van het kabinet eist de Kamer dat als harde voorwaarde in de onderhandelingen wordt gesteld 'de gezondheid van de bevolking van de IJmond een volwaardige plaats te geven in de afspraken'. Eerder had ook een expertgroep onder leiding van Marcel Levi, voorzitter van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), dat al geadviseerd.

Nieuwe coalitie verdeeld

Bij de stemming schaarden de toekomstige coalitiepartijen PVV en NSC zich achter de motie. VVD en BBB stemden juist tegen. Andere voorstemmers waren D66, SP, ChristenUnie, Partij voor de Dieren, Denk, Volt en JA21.

GroenLinks-PvdA-Kamerlid Thijssen vindt het heel belangrijk dat eerst het gezondheidsonderzoek wordt gedaan. "Mensen rond de fabriek leven minder lang, omdat er onacceptabele risico's zijn, en nu er miljarden worden geïnvesteerd in die fabriek, hebben we ervoor gezorgd dat gezondheid niet onderhandelbaar is." Hij wil dat er nu snel een begin wordt gemaakt met de 'gezondheidseffectrapportage'.

De PVV was eerder steeds tegen verduurzamingsplannen, maar wil nu dus meewerken aan financiële steun voor vergroening. Maar dan moet ook volgens die partij eerst onderzoek naar de gezondheidseffecten worden gedaan. Partijleider Wilders zei dat er een evenwicht moet worden gezocht tussen "het grote belang van de werkgelegenheid en de gezondheid van de mensen die in de omgeving wonen".

VVD bang voor vertraging

Net als het kabinet is de VVD bang dat de nu door de Kamer gestelde voorwaarde de kans op snelle afspraken met Tata Steel verkleint. VVD-Kamerlid Erkens hoopt dat "er slimme manieren te bedenken zijn om in de onderhandelingen gezondheid stevig in het proces te borgen, maar dat we niet een jaar vertraging oplopen, want dat is het grote risico dat we met deze motie lopen." Erkens benadrukt dat ook voor hem de gezondheid een belangrijk onderdeel is in de afspraken.

Kamer en kabinet willen allebei dat de vervuilende 'Kooksgasfabriek 2' snel dichtgaat.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl