Leerlingen op een middelbare school
NOS NieuwsAangepast

Onderwijsinspectie ziet meer heftige incidenten op middelbare scholen

De Inspectie van het Onderwijs heeft de afgelopen vier maanden het hoogste aantal meldingen ooit binnengekregen van heftige incidenten op middelbare scholen. Het waren er 370, tegen 280 in dezelfde periode vorig jaar. De meldingen variëren van drugsverkoop in het fietsenhok en vechtpartijen tot, in één geval, prostitutie op het toilet, blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws.

Bestuurder Rutger Pol van de inspectie zegt in het NOS Radio 1 Journaal dat maatschappelijke ontwikkelingen zoals verharding terug te zien zijn op scholen. "Een school is een mini-maatschappij en we zien meer en heftigere incidenten. Dat baart ons zorgen, omdat een leerling zich pas kan ontwikkelen als die zich veilig voelt."

De inspectie spreekt van een zorgwekkende ontwikkeling maar weet niet of de toename komt doordat er daadwerkelijk meer incidenten waren of doordat scholen incidenten eerder melden.

'Straatcultuur komt binnen'

Directeuren, leraren en deskundigen zeggen bij RTL Nieuws dat "de straatcultuur" de scholen heeft bereikt. Ze spreken ook van "verharde omgangsvormen" en van "criminaliteit". Onderwijsexpert Leon Meijs stelt dat het verkopen van drugs op bijna elke school een probleem is en dat op sommige scholen de deur overdag dicht is omdat er anders dealers naar binnen komen.

Bezorgde ouders, leerlingen en scholen zelf kunnen bij de inspectie melding maken van onveiligheid. Daarnaast zijn scholen sinds 2015 verplicht om de sociale veiligheid van leerlingen te monitoren en de resultaten daarvan door te geven aan de inspectie. Die gaat voortaan strenger controleren of scholen dat ook doen.

Ook al zijn er op middelbare school De Breul in Zeist weinig incidenten, ze zijn wel voorbereid als er iets gebeurt. Daarover vertelt rector Jelmer de Wal in onderstaande video:

'Er is nauw contact met agenten zodat die er binnen vijf minuten kunnen zijn'

RTL Nieuws ging kijken op een vmbo-school in Huissen, die maatregelen nam en in een jaar tijd op veiligheidsgebied van 'zeer zwak' naar 'voldoende' ging. "Zo'n oordeel doet heel veel met je imago", zegt de schooldirecteur.

Er waren volgens de directeur vechtpartijen in de aula of de klas en er werden stoelen door het trapportaal gegooid. De school verplaatste de receptie naar de ingang waardoor duidelijker werd wie er de school binnenkomt en zocht samenwerking met politie, gemeente en jongerenwerkers. "Het is rustiger geworden op school en we zijn er eerder bij als het mis dreigt te gaan."

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl