Het percentage allochtonen in Nederland is nu ongeveer 19 procent, maar als het aan Joram van Klaveren van de PVV ligt, is Nederland binnenkort een stuk meer allochtonen rijker. Graag ziet hij de kleinkinderen van immigranten ook als allochtoon. Op dit moment is deze derde generatie van immigranten volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) nog autochtoon. "Niet-westerse allochtonen zijn nog altijd oververtegenwoordigd in de criminaliteitscijfers. Straks zien we dat niet meer, omdat ze te boek staan als autochtoon", zegt Van Klaveren. Een registratie van derde generatie niet-westerse allochtonen is volgens hem nodig in het belang van de voortgang van de integratie.

Westers vs niet-westers

Volgens de definitie van het CBS is iemand allochtoon als hij of ten minste één van zijn ouders in het buitenland geboren is. Het CBS maakt hierbij onderscheid tussen westerse en niet-westerse allochtonen. In 2010 was 55,3 procent van de allochtonen van niet-westerse afkomst.

Anders dan westerse allochtonen, houdt het CBS de omvang van de derde generatie niet-westerse allochtonen sinds 2000 op schatting bij. Waarom dit bij de westerse allochtonen niet gebeurt, kon de persvoorlichter van het CBS vanmiddag niet vertellen.

Groeiende generatie

De omvang van de derde generatie niet-westerse allochtonen wordt geschat op 71.000 mensen. Dit klinkt misschien wat aan de lage kant, maar de niet-westerse gastarbeider is nog niet zo lang in Nederland. De tweede generatie is nog jong en een groot deel van de derde generatie moet nog worden geboren.

Hoe groot de derde generatie van westerse allochtonen is, wordt dus niet bijgehouden. Daarom is het moeilijk te zeggen hoeveel allochtonen Nederland zal hebben, als het CBS de derde generatie allochtonen ook gaat registreren.

Door: Rick

STER reclame