NOS NieuwsAangepast

PwC: bezuinigingen nekken ggz

Door research-redacteur Hugo van der Parre

De ggz-instellingen in ons land hebben straks geen geld meer om noodzakelijke investeringen te doen. Door omzetverlies van 10 tot 20 procent komen ze in de rode cijfers en de bezuinigingen zullen hun doel voorbij schieten.

Dat voorspelt accountants- en adviesbureau PwC. Het bureau analyseerde de jaarrekeningen over 2010 van 48 ggz-instellingen (90 procent van het totaal). De jaarrekeningen zijn onlangs gedeponeerd en door PwC op eigen initiatief onderzocht.

Penny wise, pound foolish

Gevolg van de bezuinigingen en het omzetverlies zal zijn dat er straks geen geld is voor belangrijke investeringen in bijvoorbeeld e-health (online hulp bij verslavingszorg) en het in de maatschappij houden van cliënten.

Frans Stark, de directeur van de gezondheidszorggroep van PwC, noemt het bezuinigingstempo "penny wise, pound foolish". Hij zegt: "Ze schieten hun doel, namelijk goedkopere gezondheidszorg met behoud van kwaliteit, voorbij. Naar onze verwachting zullen de maatschappelijke lasten groter zijn dan de op korte termijn geboekte besparingen".

Uitdagingen

Uit de jaarrekeningen blijkt dat in 2010 nog sprake is van een positieve kasstroom van bijna een half miljard euro. Maar voor 2011 verwacht PwC al rode cijfers. De opgebouwde buffer is bovendien onvoldoende om de aangekondigde bezuinigingen van 600 miljoen euro te kunnen opvangen. Daar komt bij dat van de GGZ veel nieuwe inspanningen verwacht worden.

"De ggz staat voor een groot aantal uitdagingen. Meer eerstelijns-zorg, vermindering van het aantal bedden, meer ambulante behandeling en invoering van e-mental health technologie", zegt Frans Stark. "De prikkels in het huidige systeem zijn hiervoor nog niet goed ingericht. Bovendien vergen veel van deze ontwikkelingen hoge investeringen."

Geleidelijk

PwC ziet meer in een geleidelijke natuurlijke overgang, met meer oog voor de baten van geestelijke gezondheidszorghulp voor de Nederlandse samenleving.

De sector zou, aldus PwC, samen met het ministerie van VWS een traject moeten uitstippelen, waarbij de beddencapaciteit wordt gesaneerd, budget wordt vrijgemaakt voor investeringen in e-health en preventie en eerstelijns-zorg beter wordt gefaciliteerd met behulp van e-health en tweedelijns-ondersteuning. Ook moeten de overheidprikkels en -financiering meer op zorgresultaten worden gericht.

Verder moet in het traject een objectief effectmeetsysteem worden ontwikkeld. Het eindresultaat zal een effectievere geestelijke gezondheidszorg zijn tegen lagere kosten, aldus PwC.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl