NOS NieuwsAangepast

Openbaar Ministerie meldt daling van moord- en doodslagzaken in 2023

Het aantal moord- en doodslagzaken is vorig jaar met 10 procent afgenomen. In zijn jaarverslag over 2023 meldt het Openbaar Ministerie dat het aantal bedreigingen en mishandelingen ook daalden, respectievelijk met 9 en 4 procent. Het aantal gewapende overvallen nam af met 19 procent.

Andere criminele activiteiten kwamen in 2023 echter vaker voor dan het jaar daarvoor. Het aantal winkeldiefstallen groeide verder met 12 procent en diefstallen van brommers en fietsen 5 procent. Zakkenrollerij nam met 20 procent toe.

Het OM meldt verder dat het aantal ernstige geweldsdelicten onder minderjarige verdachten naar verhouding hoog blijft. Daarbij gaat het onder andere om zware mishandeling, diefstal met geweld, afpersing en ernstige bedreiging.

In totaal nam het OM in 2023 177.900 misdrijfzaken en 122.400 overtredingen in behandeling.

Het OM noemt de bestrijding van zware georganiseerde criminaliteit een belangrijke prioriteit. Vorig jaar werden 2426 nieuwe of lopende strafrechtelijke onderzoeken naar criminele samenwerkingsverbanden uitgevoerd.

Het OM laat desgevraagd weten dat het geen mogelijke oorzaken voor de dalingen en stijgingen kan geven, omdat enkel en alleen naar de cijfers van het voorgaande jaar is gekeken en verder geen onderzoek is gedaan.

OM inrichten als bedrijf

De hoogste baas van het OM, Rinus Otte, zei verder vandaag in een toespraak het OM meer te willen inrichten als een 'rechtsbedrijf'. Otte: "We gaan scherper kiezen welke zaken we in willen laten stromen. Er moet voldaan zijn aan de bewijsminima om minder te hoeven seponeren of terug te sturen."

Ook gaf hij aan op meerdere vlakken meer gedaan te krijgen. "We willen per regio dat bepaalde percentages zaken worden opgepakt, bijvoorbeeld op het vlak van huiselijk geweld, zeden, jeugd, verkeer en zo verder. We noemen dat een aangescherpt opportuniteits- en vervolgingsbeleid."

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl