Op een biologische boerderij halen arbeiders onkruid weg van het land
NOS Nieuws

Klacht in Brussel over Nederlandse aanpak landbouwgif in drinkwatergebieden

Milieuorganisatie Natuur & Milieu heeft bij de Europese Commissie een klacht over Nederland ingediend over het gebruik van landbouwgif in drinkwater- en natuurgebieden. Een derde van de drinkwatergebieden bevat meer giftige bestrijdingsmiddelen dan is toegestaan, zegt de organisatie na eigen onderzoek. "Drinkwater dreigt hiermee duurder te worden en de natuur wordt geschaad", zegt Natuur & Milieu.

Bij het kweken van bijvoorbeeld aardappels en bloembollen wordt vaak intensief met bestrijdingsmiddelen gespoten om de gewassen te beschermen. Volgens de milieuorganisatie pakken de provincies dit in grondwaterbeschermingsgebieden niet goed aan, en is er een aanwijzing nodig vanuit Brussel om dit landelijk goed te regelen.

"Drinkwater- en natuurgebieden verdienen de hoogste bescherming", zegt Rob van Tilburg van Natuur & Milieu. "De Europese Commissie heeft gezegd: in dat soort gebieden moeten bestrijdingsmiddelen geminimaliseerd of uitgebannen worden. Nederland komt die verplichting niet goed na", zegt hij.

Biologische landbouw

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit zegt dat provincies verantwoordelijk zijn voor het invoeren en handhaven van een verbod op pesticiden op locaties waar drinkwater wordt gewonnen. "Natuur & Milieu schrijft in haar rapport dat nog niet alle provincies een gebruiksverbod hebben ingevoerd. De minister neemt dit signaal serieus", laat LNV weten.

Het ministerie zal daarom nagaan welke provincies nog geen verbod hebben ingesteld en zal aandringen om dit alsnog te doen. "Daarbij is het ook van belang dat boeren goed worden voorgelicht over de regelgeving, want mogelijk zijn zij hiervan niet op de hoogte."

Natuur & Milieu hoopt dat Brussel ervoor zorgt dat boeren in kwetsbare gebieden straks weten waar ze aan toe zijn en zegt dat er wel degelijk landbouw kan plaatsvinden. "Maar laten we ervoor zorgen dat dat biologische landbouw is, waarbij geen schadelijke bestrijdingsmiddelen worden gebruikt."

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl