Een leeg klaslokaal (illustratief)
NOS NieuwsAangepast

Aantal thuiszittende leerplichtige jongeren met een derde toegenomen

Het aantal leerplichtige jongeren dat thuiszit, is met een derde gestegen. Dat staat in een Kamerbrief van demissionair minister Primair en Voortgezet Onderwijs Paul. Het gaat om in totaal 13.707 jongeren in het schooljaar 2022-2023. Een jaar eerder was het totale aantal jongeren dat verzuimde 10.240.

Er wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende soorten verzuim. Absoluut verzuim betekent dat een jongere gedurende het jaar niet is ingeschreven bij een onderwijsinstelling en geen vrijstelling heeft. Het absolute verzuim van langer dan drie maanden is met 74 procent gestegen. Dat zijn ruim 5500 jongeren.

De afgelopen jaren steeg het aantal jongeren dat absoluut verzuimt:

Er zijn verschillende oorzaken van de stijging van het aantal jongeren dat niet naar school gaat, stelt de minister in de brief, waarin ze verwijst naar een onderzoek van branchevereniging van leerplichtambtenaren.

Een van de belangrijkste oorzaken is dat de capaciteit voor onderwijs aan nieuwkomers niet voldeed aan de vraag. In schooljaar 2022-2023 kwamen er na de Russische inval in Oekraïne meer Oekraïense kinderen in Nederlandse schoolklassen.

Inmiddels gaat 90 procent van de leerplichtige Oekraïense kinderen in Nederland naar school, wat betekent dat nog ongeveer 2000 van hen thuiszitten, schrijft minister Paul.

Ook wijst ze op de wachtlijsten voor internationale schakelklassen. Sinds oktober zijn er meer mogelijkheden voor gemeenten en scholen om in noodsituaties tijdelijke voorzieningen in te zetten. Volgend jaar verwacht Paul de effecten hiervan te zien.

In het onderzoek van branchevereniging Ingrado geven gemeenten ook aan dat de stijging ook deels te wijten is aan administratieve redenen, waarbij achteraf blijkt dat er geen sprake was van verzuim.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl