Veel rijksdiensten, zoals ministeries, zitten nu in Den Haag
NOS Nieuws

Werkplek rijksambtenaren in toekomst vaker buiten de Randstad

Rijksambtenaren zullen in de toekomst vaker werken in een kantoor buiten de Randstad. Het kabinet wil de rijkswerkgelegenheid beter gaan spreiden over het land, staat in een voorstel van demissionair minister De Jonge van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). "Nu zitten rijksgebouwen te veel met een kluitje op elkaar in de Randstad", aldus de minister. Hij vindt dat niet verstandig. "De overheid moet ook present zijn in de regio."

De rijksoverheid telt nu zo'n 330.000 arbeidsplaatsen. De meesten daarvan - zo'n 200.000 - zijn gevestigd in Zuid- en Noord-Holland en Utrecht. In de rest van Nederland werkt 40 procent van de rijksambtenaren, bijvoorbeeld bij Duo in Groningen en het pensioenfonds ABP in Heerlen.

Rekenmachine

De Jonge wil dat nu bij beslissingen over huisvesting van nieuwe rijksdiensten en grote uitbreidingen of grote krimp (groter dan 100 mensen) wordt gekeken naar een locatie buiten de Randstad. De minister van BZK krijgt een belangrijke rol in zo'n besluit, staat in het voorstel.

De verantwoordelijke minister van de rijksdienst neemt uiteindelijk het besluit. De Jonge wil nu geen concrete voorbeelden noemen, maar benadrukt dat er meer rijksdiensten zijn dan enkel de ministeries, die niet uit Den Haag weg kunnen.

Als voorbeelden noemt de minister inspecties, belastingkantoren, kantoren van Rijkswaterstaat en de Dienst Justitiële Inrichtingen. Er komen misschien nieuwe uitvoeringsorganisaties en die komen dan niet automatisch in de drie genoemde provincies. "Er is te vaak met een rekenmachine op schoot besloten om in de Randstad te gaan zitten, want dat is makkelijk en efficiënt", aldus de minister.

Digitaal

De Jonge zegt dat vanwege de betere mogelijkheden om digitaal te werken het ook geen probleem hoeft te zijn als het hoofdkantoor verder weg zit. "Afstand is geen bepalende factor meer in deze tijd dat veel mensen digitaal werken." In Zeeland en Friesland werken nu nauwelijks rijksambtenaren en De Jonge vindt de klacht van de provincies hierover "terecht".

De discussie over de spreiding van rijksdiensten speelt al sinds de jaren zestig van de vorige eeuw. Op verschillende manieren hebben achtereenvolgende kabinetten gewerkt aan spreiding, maar dat bleek niet altijd gemakkelijk.

In 1986 verhuisde het hoofdkantoor van de PTT (het staatsbedrijf van Posterijen, Telegrafie en Telefonie) naar Groningen. Na de privatisering van het staatsbedrijf in 1989 is wat nu KPN is weer terug in de Randstad en heeft het bedrijf zijn hoofdkantoor in Rotterdam.

Op het ministerie van BZK wordt nu in kaart gebracht wat regio's precies willen en kunnen bieden als het gaat om geschikte werklocaties.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl