Hoogspanningsmasten in Zeeland
NOS Nieuws

Toezichthouder ACM wil druk op stroomnet verminderen met pakket maatregelen

Toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM) voert vergaande maatregelen in om de tekorten op het stroomnet op te lossen. Met het pakket, dat de toezichthouder vandaag heeft aangekondigd, moet er meer ruimte ontstaan voor nieuwe aansluitingen. De ACM gaat over de regels voor netbeheerders.

Onderdeel van het pakket is dat bedrijven en instellingen die een maatschappelijk belang dienen, zoals scholen en ziekenhuizen, voortaan eerder een aansluiting krijgen dan andere partijen. Ook moeten grote bedrijven verplicht nagaan of zij stroomcapaciteit kunnen afstaan op piekmomenten.

Die nieuwe ruimte is hard nodig: momenteel is het op bijna driekwart van de Nederlandse postcodes niet mogelijk om een contract af te sluiten voor grootschalige afname van elektriciteit. Bij het bereiken van de limieten van het elektriciteitsnet ontstaat er een wachttijd voor aanvragers.

Energietransitie

Dat het stroomnet overvol raakt, heeft grotendeels te maken met de energietransitie, weet Lucas van Cappellen van onderzoeksbureau CE Delft. Hij specialiseert zich in het zoeken naar oplossingen voor zogenoemde 'netcongestie', het overvol raken van het stroomnet.

"We zien dat veel bedrijven aanvragen hebben gedaan voor een aansluiting op het stroomnet", vertelt Van Cappellen. "Dat komt doordat veel bedrijven groeien, maar ook doordat bedrijven kiezen voor de overstap van fossiele brandstof naar elektriciteit."

En dus moeten netbeheerders het stroomnet uitbreiden, maar dat gaat dus niet snel genoeg. Duizenden organisaties wachten inmiddels op een nieuwe aansluiting.

Ziekenhuizen en scholen eerst

Door het ACM-besluit krijgen projecten met het grootste maatschappelijk belang, zoals veiligheidsdiensten en ziekenhuizen, voorrang. Als deze zijn voorzien, komen drinkwaterbedrijven, scholen en woonwijken aan de beurt.

Van Cappellen verwacht overigens niet dat deze maatregel veel verschil zal maken. "Het prioriteren kan alleen als er ruimte op het stroomnet is om weg te geven, maar we zien nu dat deze ruimte er helemaal niet is", stelt hij.

Buiten piekmomenten

Meer heil verwacht hij van andere aangekondigde maatregelen, die ervoor moeten zorgen dat bedrijven vaker gebruik zullen maken van het stroomnet buiten piekmomenten. Het net is vooral zwaar belast in de ochtend en het begin van de avond. Dan is er te veel vraag naar stroom.

Met de maatregelen wordt het financieel aantrekkelijker om meer stroom te verbruiken buiten piektijden. Volgens de ACM kunnen grote bedrijven hiermee tot 50 procent van hun netkosten besparen.

Ook kan een netbeheerder bedrijven door de nieuwe maatregelen verplichten uit te zoeken of zij stroomcapaciteit kunnen afstaan op piekmomenten. Hiervoor worden de bedrijven vergoed. Wie niets inlevert of het plan niet uitvoert, riskeert een boete tot 40.000 euro, zo staat in het ontwerpbesluit van de ACM.

"Door deze maatregelen zullen bedrijven die ook buiten de piekmomenten gebruik kunnen maken van het stroomnet opschuiven, waardoor er ruimte vrijkomt voor nieuwe bedrijven", vertelt Van Cappellen. "Ook kunnen nieuwe bedrijven die vooral buiten de piekmomenten stroom zullen verbruiken toegang krijgen tot het stroomnet."

Draagvlak ondergraven

Energie-Nederland vindt het verplichten van bedrijven om capaciteit af te staan "erg ver" gaan, schrijft de brancheorganisatie in een verklaring. "Dergelijke (dreigende) ingrepen in de bedrijfsvoering kunnen het draagvlak voor de energietransitie ondergraven. Energie-Nederland blijft aandacht vragen voor het versneld verzwaren en uitbreiden van het net. Dat is immers de meest effectieve oplossing voor het gebrek aan capaciteit."

Over een deel van de maatregelen, waaronder de verplichting, kunnen partijen nog bezwaar maken.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl