NOS NieuwsAangepast

Nederland krijgt nieuwe terpen

Voor het eerst in jaren wordt er weer een terp opgeleverd in Nederland. De eerste van acht terpen in de Overdiepse polder in Noord-Brabant komt er op 1 juli. De terpen moeten ervoor zorgen dat boerenbedrijven bij hoog water niet onderlopen.

De melkveehouderijen van acht boeren worden daarom verplaatst naar de acht terpen van zes meter hoog. De bestaande boerderijen worden gesloopt en opnieuw opgebouwd.

Overloopgebied

Het gebied is in het kader van het project Ruimte voor de Rivier aangemerkt als overloopgebied voor de Bergsche Maas. Door het verlagen van de bestaande dijk, kan bij hoog water rivierwater door de polder stromen. Hiermee wordt wateroverlast in dorpen en steden verderop in het gebied tegengegaan.

Om de polder geschikt te houden voor landbouw en zoveel mogelijk agrarisch gebied te behouden, hebben de inwoners en ondernemers zelf het terpenplan bedacht.

Beschermen

Het gehele project Ruimte voor de Rivier moet in 2015 afgerond zijn. Het beslaat in totaal 35 projecten in heel Nederland en kost 2,3 miljard euro. Het moet Nederland beschermen tegen de hogere waterstanden in de rivieren en overstromingen.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl