Tom Egbers
NOS Nieuws

NOS en Tom Egbers treffen schikking in kort geding

De NOS en Tom Egbers hebben een schikking getroffen in het kort geding dat de presentator tegen de omroep had aangespannen. Uit die schikking is gekomen dat Egbers weer programma's gaat maken voor de NOS.

Egbers gaat zich toeleggen op verhalende programma's en documentaires op de wijze zoals hij dat eerder deed in de NTR-programma's Toms Engeland, -Ierland en -Schotland.

Het gaat daarbij om programma's met afstand tot de dagelijkse sportactualiteit. Daarnaast gaat Egbers voor de NOS nog een aantal podcasts verzorgen.

De NOS schrijft in een persbericht dat hierover met de presentator in een "wederzijds gedeelde wens om voorwaarts te gaan" en na "constructief overleg" afspraken zijn gemaakt.

Publicatie Volkskrant

Egbers was sinds maart vorig jaar "vrijgesteld van werk" na een publicatie in de Volkskrant.

In dat artikel beschreef de krant een affaire die Egbers had met een collega. Toen zijn vrouw daarachter was gekomen, zou de presentator van NOS Sport de collega een tijdlang hebben gepest en geïntimideerd. In een interview ontkende hij niet dat hij haar "de as van het kwaad" genoemd had, zoals in het artikel ook stond.

Volgens Egbers was het bij anonieme meldingen over zijn gedrag gebleven. Hij zei verder dat hij zich niet kon verweren, omdat hem niet duidelijk was welk verwijt van grensoverschrijdend gedrag hem werd gemaakt.

Programma's in najaar

Egbers zegt in een reactie op de schikking dat het "goed is om weer aan het werk te gaan" na een jaar "waarin veel geschreven, gepraat en geopinieerd is".

Verder zegt hij dat hij het afgelopen jaar "voortdurend" heeft gereflecteerd. "Vooral op mijn eigen rol in de cultuur van de NOS. Ik vind het erg verdrietig dat er collega's zijn die zich ongelukkig hebben gevoeld op de werkvloer van NOS Sport, in een cultuur waar ook ik deel van uitmaak. Dat ik in de ogen van jongere collega's een andere positie heb dan uitsluitend die van "een collega", heb ik me daarnaast onvoldoende gerealiseerd."

Hoofdredacteur Gert-Jaap Hoekman van NOS Sport is blij dat de NOS en Egbers een schikking hebben kunnen treffen. Er zijn volgens hem goede afspraken gemaakt over een passende voortzetting die recht doet aan zijn lange carrière bij de omroep.

De programma's die Egbers gaat maken, zullen in het najaar van 2024 en het begin van 2025 worden uitgezonden. Om die programma's te kunnen maken, is het dienstverband van de 66-jarige Egbers verlengd tot na zijn pensioen.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl