NOS Nieuws

Arbeidsinspectie: ook kappers en kabelleggers werken als 'kennismigrant'

De kennismigrantenregeling, waarmee hoogopgeleide migranten van buiten de Europese Unie in Nederland kunnen werken, is "niet meer bij de tijd" en ongericht". Dat concludeert de Arbeidsinspectie in zijn jaarverslag.

Ruim 10.000 bedrijven in Nederland mogen kennismigranten binnenhalen. Die moeten voldoen aan bepaalde eisen: zo moet de werkgever beloven de migranten minimaal anderhalf keer het modale salaris te betalen. Naar het opleidingsniveau of ervaring wordt niet gekeken.

Sommige werkgevers misbruiken de regeling om ook laaggeschoolde migranten binnen te halen. Zo trof de Arbeidsinspectie onder meer kappers, kabelleggers, betonvlechters, nagelsalonmedewerkers en schoonmakers aan die als kennismigrant in Nederland werkten. Zij verdienden vaak niet het bijbehorende salaris.

10 uur per dag, zes dagen per week

De Arbeidsinspectie noemt een voorbeeld waarbij een werkgever migranten 10 uur per dag en zes dagen per week laaggeschoold werk liet doen. Op papier voldeed de werkgever aan de salariseis, maar in de praktijk kregen de migranten door allerlei constructies minder dan het minimumloon.

Volgens de Arbeidsinspectie zijn dit soort bedrijven lastiger te controleren. "Het zou realistisch zijn als enkele honderden bedrijven dit zouden mogen, die daadwerkelijk een focus op hoogwaardige kennis hebben", zegt Rits de Boer, inspecteur-generaal van de Arbeidsinspectie.

Kennismigranten die vijf jaar in Nederland hebben gewerkt kunnen de Nederlandse nationaliteit aanvragen. Daarmee is volgens de Arbeidsinspectie ook een verdienmodel ontstaan. Zo betaalde iemand uit een onbekend land ruim 100.000 euro aan een werkgever om op papier als kennismigrant in Nederland te werken.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl