In oktober vroegen in oktober in de Tweede Kamer aandacht voor longcovidpatiënten
NOS Nieuws

Meer jongeren dan volwassenen hebben langdurig klachten na corona

Jongeren tot 25 jaar hebben vaker last van long covid dan volwassenen. 5 procent van de jongeren in de leeftijd 12-25 jaar zegt na een corona-infectie nog lang klachten te hebben. Bij mensen van 26 jaar en ouder is dat 3 procent, zegt het RIVM op basis van langlopend gezondheidsonderzoek.

Jongeren die zeggen langdurige klachten te hebben, ervaren die volgens het onderzoek wel minder als grote beperking. Een vijfde zegt dat ze zich in het dagelijks leven heel erg beperkt voelen. Bij volwassen patiënten is dat bijna een kwart.

De langdurige klachten variëren van vermoeidheid tot benauwdheid en geheugen- en concentratieproblemen. Volwassenen zeggen in het onderzoek ook dat ze hun verantwoordelijkheden minder goed kunnen nemen.

Geen volledig zicht

Over long covid (ook wel: post-covid) is nog altijd relatief weinig bekend. De registratie van mensen die eraan lijden is verre van compleet, waardoor er ook geen zicht is op de precieze omvang van de groep patiënten.

Van de mensen in het onderzoek die zeggen dat ze langdurig klachten hebben, heeft minder dan 40 procent een longcoviddiagnose van de huisarts. Dat komt mogelijk doordat veel huisartsen nog geen expertise beschikken ten aanzien van long covid. Het grootste deel van de respondenten in het onderzoek denkt zelf dat hij of zij de aandoening heeft.

In de coronacrisis was er veel discussie over maatregelen voor jongeren, omdat het beeld bestond dat die minder ziek werden van het virus maar er mentaal wel het zwaarst aan leden.

De bevindingen komen van het Netwerk Gezondheidsonderzoek bij Rampen. Dat doet tot 2025 onderzoek naar de gevolgen van de coronacrisis op de gezondheid.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl