NOS Nieuws

De Jonge stuurt wet woningbouw naar Kamer voor meer regie in volkshuisvesting

In gemeenten met relatief weinig sociale huurwoningen moet van de nieuw te bouwen woningen 30 procent sociale huur zijn. Gemeenten die al een grote sociale huurvoorraad hebben, moeten juist focussen op het bouwen voor middeninkomens: zij worden verplicht meer dan 40 procent van hun nieuwbouw in te vullen via middenhuur of betaalbare koopwoningen.

Deze en andere plannen staan in een wetsvoorstel dat demissionair minister De Jonge naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. De plannen moeten de regie in de volkshuisvesting versterken. Als overheden er niet uit komen, kan de minister in het uiterste geval locaties aanwijzen. Veel van de voorstellen waren al eerder bekendgemaakt, maar ze komen nu in een wet en ze zijn ook hier en daar aangepast.

'Te lang gedacht dat markt evenwicht zou brengen'

Voornaamste wens achter de wet is dat "beter en sneller moet kunnen worden gestuurd op hoeveel, waar en voor wie we gaan bouwen". Volgens de minister is te lang gedacht dat regie op het gebied van de volkshuisvesting niet nodig is en dat de markt vraag en aanbod in evenwicht zou brengen.

Maar in de praktijk zijn de afgelopen jaren vooral dure woningen gebouwd en komen bijvoorbeeld politiemensen, verpleegkundigen en leraren er bij de zoektocht naar een woning maar moeilijk tussen, zegt De Jonge. De combinatie van maatregelen moet leiden tot een betere 'balans' per gemeente en een "noodzakelijk nieuw aanbod voor de groepen die nu het meest in de knel zitten".

Twee derde nieuwbouw betaalbaar

Het door het kabinet al eerder uitgesproken plan is dat er tussen 2022 en 2030 981.000 woningen worden bijgebouwd. Twee derde van de nieuwe woningen moet vallen in de categorie "betaalbaar": het gaat dan om koopwoningen van maximaal 390.000 euro, sociale huurwoningen (maximaal 879 euro per maand) en middenhuur (maximaal 1123 euro per maand).

In de voorstellen van de minister staat verder onder meer dat het makkelijker wordt om aan de randen van steden en dorpen op kleine locaties te bouwen. Verder komen er regels om "urgent woningzoekenden" evenwichtiger over het land te verdelen. Deze groepen (bijvoorbeeld jongeren die uit de jeugdzorg komen of vrouwen uit de vrouwenopvang) kunnen nu vaak vooral in grote gemeenten terecht. De Jonge wil ook beroepsprocedures verkorten.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl