NOS Nieuws

Onderwijsinspectie: TU Delft doet te weinig voor sociale veiligheid medewerkers

Het bestuur van de Technische Universiteit Delft doet te weinig om de sociale veiligheid van medewerkers te waarborgen, meldt de Onderwijsinspectie in een rapport.

Volgens de inspectie wordt wordt de zorg voor medewerkers verwaarloosd. "Het gaat hierbij niet om geïsoleerde incidenten, maar om een patroon waarbij verwaarlozing van de zorg kan blijven bestaan." De inspectie spreekt van wanbeheer, waardoor de minister van Onderwijs kan ingrijpen.

De inspectie kreeg 148 meldingen over intimidatie, uitsluiting, racisme, seksisme en pesten. Het grote aantal meldingen van vrouwen valt volgens de inspectie op. De verantwoordelijken voor de sociaal onveilige situaties die werden ervaren waren vrijwel altijd mensen die een hogere functie hadden dan de melders.

'Teleurstellend'

In een reactie stelt de TU Delft dat het onderzoek "ondeugdelijk en teleurstellend" is. De universiteit erkent dat er meldingen worden gedaan, maar stelt dat daaraan niet de conclusie verbonden kan worden dat er sprake is van wanbeheer.

"TU Delft is van mening dat de inspectie niet tot deze kwalificaties kon komen aangezien de inspectie, ook naar eigen zeggen, geen daadwerkelijk feitenonderzoek heeft gedaan," Ook heeft de Onderwijsinspectie geen wederhoor toegepast, stelt de universiteit.

Financieel wanbeheer

De TU Delft is van plan om naar de rechter te gaan om het onderzoek aan te vechten. De Volkskrant meldt dat alle medewerkers vandaag door de universiteit zijn uitgenodigd voor een bijeenkomst. Hierin worden zij geïnformeerd over de bevindingen van de inspectie en wat de visie van de universiteit daarop is.

De inspectie deed ook onderzoek naar financieel wanbeheer op de TU Delft. Daar kwamen geen onregelmatigheden uit naar voren. "Er zijn geen aanwijzingen voor ongerechtvaardigde verrijking", schrijft de inspectie.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl