Winkelend publiek in het centrum van Rotterdam
NOS NieuwsAangepast

Nederlanders met hoog inkomen zonder migratieachtergrond leven meest in eigen bubbel

Mensen met een hoog inkomen van wie de ouders in Nederland zijn geboren, hebben minder contacten met een andere afkomst in hun netwerk dan Nederlanders met een migratieachtergrond. Dit komt naar voren uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Het onderzoek liep tussen 2009 en 2020. Het CBS onderzocht behalve mensen van Nederlandse herkomst de tien grootste groepen Nederlanders met een migratieachtergrond.

De onderzoekers bepaalden de scores van 'herkomstsegregatie' van mensen, de mate waarin ze omringd zijn door mensen die op henzelf lijken. Hiervoor bracht het CBS buren, klasgenoten, collega's, huisgenoten en familie in kaart.

"Inwoners van Nederlandse herkomst zijn juist meer in hun eigen bubbel gaan leven," zegt Tanja Traag, hoofdonderzoeker van het CBS in het NOS Radio 1 Journaal. Ze noemt de toename opvallend ten opzichte van de diversiteitscijfers. "De diversiteit in de Nederlandse samenleving is toegenomen".

In 2009 had 20 procent van de inwoners van Nederland een migratieachtergrond, in 2020 was dat ongeveer een kwart.

Na inwoners zonder migratieachtergrond hadden inwoners met een Marokkaanse, Turkse of Poolse achtergrond de hoogste segregatiescores. Mensen met een herkomst uit Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Indonesië scoren het laagst.

Inwoners van Nederlandse herkomst met een hoog inkomen leven het meest gesegregeerd. Dit zijn mensen met de hoogste 20 procent inkomens. Die groep gaat dus het meest om met mensen uit hun eigen bubbel.

Bij bepaalde bevolkingsgroepen is dat juist andersom. Mensen van Turkse, Marokkaanse en Nederlands-Caribische herkomst en een hoger inkomen gaan minder om met mensen met een soortgelijke achtergrond.

Als mogelijke verklaring geeft Tanja Traag dat mensen met hoogbetaalde banen in rijkere buurten wonen, waar minder mensen met een migratieachtergrond leven. "Woon je in zo'n wijk, dan heb je toegang tot een school voor jouw kinderen die andere kansen biedt dan wanneer je in een wijk woont waar alleen maar sociale huurwoningen staan."

Ze wijst erop dat dit leidt tot kansenongelijkheid. "Want het is niet voor iedereen mogelijk om dezelfde kansen te behalen als voor andere mensen. Het ligt eraan in welke bubbel je opgroeit."

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl