NOS Nieuws

Onder meer vanwege blauwtongvirus ruim 8 procent minder schapen in 2023

Het aantal schapen is vorig jaar met 8,4 procent afgenomen ten opzichte van 2022, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Op 1 december 2023 waren er in Nederland ruim 662 duizend schapen, 61.000 minder dan in dezelfde tijd een jaar ervoor.

Een van de oorzaken is de uitbraak van het blauwtongvirus in september van vorig jaar. Vooral voor schapen is het virus dodelijk en nog altijd worden er besmettingen geconstateerd. Onder geiten werd vrijwel geen sterfte door het virus vastgesteld. Er waren vorig jaar 9000 geiten minder dan in 2022: een afname van 1,6 procent. Die daling is in lijn met de daling van het jaar ervoor.

De grootste afname van het aantal schapen was in Noord-Holland en Friesland. Beide provincies hadden zo'n 15.000 schapen minder dan het jaar ervoor. Procentueel was de afname in Noord-Holland het grootst (15,4 procent), maar ook in Friesland was die afname hoger dan gemiddeld (11,5 procent). De enige provincie waar het aantal schapen vorig jaar groeide was Noord-Brabant (6,4 procent). De grootste daling was in de groepen schapen van tussen de 7 maanden en 1 jaar oud (min 15,6 procent) en ouder dan 1 jaar (min 6,8 procent).

Weer daling runderen en varkens

Het aantal runderen en varkens nam vorig jaar ook af. Het aantal runderen was op 1 december vorig jaar vergeleken met 2022 met bijna 28.000 (0,7 procent) gedaald naar 3,7 miljoen. Sinds de invoering van het fosfaatreductieplan in 2018 schommelt de omvang van de rundveestapel rond dit aantal.

Ook het aantal varkens nam het laatste jaar licht af. Er waren begin december bijna 10,5 miljoen varkens. Dat is ongeveer 235 duizend minder (2,2 procent) dan een jaar eerder.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl