PVV-Kamerlid Agema kreeg dinsdag ruim 100.000 handtekeningen
NOS Nieuws

Longcovidklinieken kunnen toch van start: Kamer maakt miljoenen vrij

Er komt toch geld beschikbaar voor het oprichten van speciale behandelcentra voor mensen met long covid. De Tweede Kamer maakt 27 miljoen euro vrij voor deze poliklinieken. Een ruime meerderheid heeft vanmiddag ingestemd met een wijziging van de begroting van het ministerie van VWS, op initiatief van GroenLinks-PvdA-Kamerlid Bushoff.

Die meerderheid was eerder nog onzeker, omdat PVV en BBB twijfelden over hun steun. Vanwege de formatieonderhandelingen zijn ze voorzichtig met voorstellen die veel geld kosten. Maar uiteindelijk stemden ze toch voor.

Er lijden ongeveer 100.000 mensen in Nederland aan chronische klachten na een coronabesmetting. Ze zijn vaak te zwak om nog hun huis te verlaten en kunnen heel slecht tegen prikkels. Daardoor raken veel patiënten hun baan kwijt en komen ze buiten de maatschappij te staan.

Er is al lange tijd grote behoefte aan gespecialiseerde longcovidklinieken. In het buitenland bestaan ze al wel, maar voormalig minister Kuipers van Volksgezondheid weigerde er geld voor uit te trekken. Hij vond dat het aan de ziekenhuizen en zorgverzekeraars is om de praktische organisatie van de zorg te regelen. Maar de ziekenhuizen zeiden op hun beurt dat ze dat niet kunnen zonder extra budget.

Dat wilden de zorgverzekeraars niet regelen, omdat er nog geen wetenschappelijk bewezen behandelingen zijn voor long covid. Maar het ontwikkelen van die behandeltrajecten is moeilijk zonder gespecialiseerde klinieken.

Petitie met handtekeningen

Om de impasse te doorbreken diende Kamerlid Bushoff een amendement op de begroting in. Dat is een veel dwingender instrument dan een motie, die het kabinet naast zich neer kan leggen. De 27 miljoen euro kan vrijgemaakt worden omdat het ministerie vorig jaar geld heeft overgehouden.

Om hun wensen kracht bij te zetten en om PVV en BBB alsnog over de streep te trekken, haalden patiëntenorganisaties in tien dagen tijd ruim 100.000 handtekeningen op. Die werden afgelopen dinsdag aangeboden aan PVV-Kamerlid Agema, die ook voorzitter is van de vaste Kamercommissie voor Volksgezondheid.

Toen wilde Agema nog geen duidelijkheid geven over haar stem. 's Avonds liet ze aan het tv-programma Op1 weten dat de longcovidpatiënten toch op haar steun kunnen rekenen.

Tot grote vreugde van de daar aanwezige gasten:

Naast long covid-patiënten hebben ook vertegenwoordigers van patiënten met soortgelijke post-acute infectieuze ziekten als ME/CVS, Q-koorts en lyme verheugd gereageerd. Deze aandoeningen, die al decennia bestaan, hebben veel overeenkomsten met long covid en zodoende is er weinig over bekend. De hoop is dat kennis die in de longcovidklinieken wordt opgedaan ook nuttig gaat zijn voor de behandeling van deze andere aandoeningen.

Al in 2018 adviseerde de Gezondheidsraad de kennisachterstand rondom post-acute infectieuze ziekten aan te pakken door gespecialiseerde klinieken op te richten. Dit advies werd destijds niet opgevolgd.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl