De rivier de Vecht in Weesp valt onder het gebied van Waterschap AGV
NOS NieuwsAangepast

Inwoners waterschap Amstel, Gooi en Vecht kunnen wel drie aanslagen krijgen

  • Charlotte Klein

    redacteur Economie

  • Charlotte Klein

    redacteur Economie

653 miljoen euro: zo veel moet het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV) nog ophalen aan waterschapsbelasting voor de jaren 2022, 2023 en 2024. Honderdduizenden inwoners van het waterschap krijgen dit jaar twee, soms zelfs drie aanslagen.

Het gebied bestrijkt pakweg Amsterdam, Noord-Utrecht en het Gooi en er wonen zo'n 1,4 miljoen mensen. Het waterschap denkt tot in 2026 bezig te zijn met de financiële inhaalslag.

Het AGV-gebied (zie het kaartje hieronder) heeft een voor Nederland unieke constructie: het bestuur en de uitvoering van het waterschap zijn uit elkaar gehaald. Het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht is de besturende overheid die onderzoek doet en de beslissingen neemt, het uitvoerende werk wordt gedaan door Waternet. Dan gaat het om het schoonmaken van het riool- en afvalwater, zorgen voor veilige dijken en een juist waterpeil, het onderhouden en bedienen van bruggen en sluizen in de Vechtregio. En niet onbelangrijk: het verzorgen van financiële afhandeling van waterschapsbelasting.

Het waterschap Amstel, Gooi en Vecht

De financiële chaos bij Waternet, de uitvoeringsorganisatie van het Waterschap AGV, is het gevolg van een falend nieuw financieel-administratief ICT-systeem dat in het najaar van 2021 in gebruik werd genomen. Sindsdien liep de hele administratie en inning van de waterschapsbelasting in het honderd.

Inmiddels draait het systeem weer en is Waternet druk doende de achterstand bij de inning van de waterschapsbelasting in te lopen. Het waterschap heeft dus nog ruim 650 miljoen euro tegoed.

Bizar

Omdat Waternet namens het waterschap bezig is met de afhandeling van eerdere jaren kan dat soms vreemde situaties opleveren. Zoals bij Nathalie De Graaf-Weijers. Haar moeder overleed in juni 2021. Drie maanden geleden kreeg ze plots een brief gericht aan de erven. Binnen twee weken zou ze een aanslag voor waterschapsbelasting voor haar overleden moeder krijgen. Kosten: bijna 150 euro.

"2,5 jaar na haar dood had ik alles administratief afgerond en dan krijg ik ineens dit", zegt De Graaf-Wijers. "Ik heb gebeld met de klantenservice, maar die gaf alleen aan dat ik in bezwaar kon gaan. Dat ga ik verliezen, want ik ben nu eenmaal erfgenaam."

Het waterschap zegt het in een reactie "ontzettend vervelend" te vinden om erfgenamen dit soort brieven vertraagd te moeten sturen. Voor het versturen van belastingaanslagen geldt een maximumtermijn van drie jaar.

Zoveel miljoenen moet het waterschap nog innen:

Ook Mirjam Slot zit nog te wachten op aanslagen over verschillende jaren en heeft daarover geregeld contact gehad met Waternet. "Maar er valt niets met ze te overleggen. Vorig jaar gaven ze aan systeemproblemen te hebben, maar het voor me te gaan regelen. Daar wacht ik nu nog steeds op. Ik wil en kan niet in één keer meer dan 1000 euro betalen."

"Het klopt dat er niet alvast betaald kan worden zolang er geen aanslag is verstuurd", zegt een woordvoerder van het waterschap. "We raden belastingplichtigen aan hiervoor vast geld opzij te zetten."

Kwijtschelding mogelijk

Het waterschap belooft dat gedupeerden niet alles in een keer hoeven te betalen. Voor 2022 is inmiddels 70 procent van de aanslagen verstuurd, aan de overige 30 procent wordt nu gewerkt. "In februari volgen dan de aanslagen van 2023 en na de zomer die van 2024", zegt de woordvoerder. "Je kunt ervoor kiezen om die in één keer te betalen of in acht termijnen. Die termijnen van die verschillende aanslagen kunnen elkaar dus wel gaan overlappen. Mochten mensen drie aanslagen tegelijk aan het afbetalen zijn en dat te veel zijn, dan is het mogelijk met ons een alternatieve betaalafspraak te maken."

De laagste inkomens kunnen, zoals altijd, gebruikmaken van een kwijtscheldingsregeling. Maar ook in zo'n toekenning gaat weer heel wat tijd zitten. Volgens het waterschap is er gekozen voor het "meest ruimhartige kwijtscheldingsbeleid dat binnen de wetgeving mogelijk is". Het aantal mensen dat tot nu toe zegt betalingsproblemen te hebben, valt volgens het waterschap mee. "Maar vanwege het inhalen van de achterstand verwachten we wel een groter beroep op onze regelingen."

De Amsterdamse Ombudsman maakt zich zorgen over de opeenstapeling van aanslagen dit jaar, maar laat weten daarover nog geen klachten te hebben ontvangen.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl