Museum De Lakenhal in Leiden
NOS Nieuws

Advies Raad voor Cultuur: meer geld naar regio en één cultuurfonds

De Raad voor Cultuur heeft een nieuw advies gepresenteerd voor de verdeling van de cultuursubsidies vanaf 1 januari 2029. In de nieuwe plannen stelt het adviesorgaan voor de subsidies vanuit één Rijksfonds te verdelen. Verder moet cultuur toegankelijker worden gemaakt door meer te investeren in de regio.

Nu wordt de ongeveer 500 miljoen euro aan subsidies verdeeld via onder meer het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en via de zes Rijkscultuurfondsen, zoals het Fonds voor Cultuurparticipatie, het Fonds Podiumkusten, het Mondriaan Fonds en het Nederlands Filmfonds. Daarnaast hebben gemeenten en provincies hun eigen cultuurbeleid.

In de huidige verdeling van de subsidies komen sommige regio's er bekaaid van af. Zo ging in 2020 bijna 80 procent van het budget van het Fonds Podiumkunsten naar kunstgroepen in de Randstad. Het huidige stelsel leidt al jaren tot kritiek.

Cultuur voor iedereen

In het advies van de Raad voor Cultuur ligt de nadruk op een eerlijker verdeling van de subsidies. Ook wil de raad dat de overheidsbijdrage zoveel mogelijk bijdraagt aan "een rijk cultureel leven voor iedereen in Nederland".

Momenteel verschilt het per regio te veel welke culturele voorzieningen er zijn, wat daar te zien is en welke mogelijkheden er zijn. "Cultuursterke regio's worden steeds sterker, terwijl in andere regio's de kansen en voorzieningen juist afnemen", schrijft de Raad.

Het advies is daarom de financiering evenwichtiger te verdelen over het hele land en het te verbreden naar verschillende soorten makers. Nu zijn delen van het "culturele veld nog ondervertegenwoordigd". Breng daarom de hele financiering onder bij één Rijksfonds, klinkt het. Met daarbinnen afdelingen met een provincie als werkgebied.

Daarin ziet de Raad voor Cultuur voor zichzelf een andere rol. In de 'nieuwe stijl' zal de raad niet meer adviseren over subsidieaanvragen, maar over de kaders en het beleid. De Raad voor Cultuur adviseert het Rijk het budget structureel met 200 miljoen euro per jaar te verhogen.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl