Geert Wilders is door de rechtbank in Amsterdam op alle punten vrijgesproken. De politicus stond terecht voor het beledigen van moslims als groep en voor het aanzetten tot haat en discriminatie.

"Ik weet ook wel dat er over een paar decennia nog geen islamitische meerderheid is maar het groeit wel. Loop over straat en zie waar het toe leidt. Er is een strijd gaande en we moeten ons verdedigen. Er zijn straks meer moskeeën dan kerken." De rechter vond wel dat Wilders zich met deze uitlating niet tegen, maar op de grens van het strafrechtelijk toelaatbare heeft begeven.

Anderhalf jaar

De rechtszaak tegen de politicus heeft in totaal anderhalf jaar geduurd. De rechters die aan het proces begonnen werden gewraakt en met nieuwe rechters werd het proces in februari weer hervat. Wilders beriep zich tijdens het proces op zijn zwijgrecht en sprak zich alleen uit aan het einde van het proces. In zijn slotwoord zei hij dat hij niet oproept tot haat, maar dat hij alleen strijdt voor de vrijheid van de Nederlanders door te waarschuwen voor de islam.

De mensen die aangifte hebben gedaan tegen Wilders hebben al aangegeven dat ze doorgaan met procederen.

Uitspraken

De rechtszaak draaide om een hele reeks uitspraken van Geert Wilders. Hieronder een overzicht van een aantal uitspraken uit het vonnis van de rechtbank. Volgens de rechter mag een politicus dit dus allemaal zeggen.

In de Volkskrant van 8 augustus 2007, 'Genoeg is genoeg: verbied de Koran':

"Een gematigde islam bestaat niet. Het bestaat niet, omdat er geen onderscheid is tussen Goede islam en Slechte islam. Er is islam, en daar houdt het mee op. En islam is de Koran, en niets dan de Koran. En de Koran is het Mein Kampf van een religie die beoogt anderen te elimineren, die die anderen - niet-moslims - ongelovige honden noemt, inferieure wezens. Lees de Koran, dat Mein Kampf, nog eens. In welke versie dan ook, je zult zien dat al het kwade dat de zoons van Allah tegen ons en henzelf begaan, uit dat boek afkomstig is (Oriana Fallaci, The Force of Reason, post-script, pag. 305, februari 2006).""De kern van het probleem is de fascistische islam, de zieke ideologie van Allah en Mohammed zoals neergelegd in de islamitische Mein Kampf: de Koran. De teksten uit de Koran laten weinig aan de verbeelding over.""Verbied dat ellendige boek zoals ook Mein Kampf verboden is!"

In de Volkskrant van 7 oktober 2006, "De paus heeft volkomen gelijk" en "Stop de tsunami" op www.geertwilders.nl van 6 oktober 2006:

"De grenzen gaan nog diezelfde dag dicht voor alle niet-westerse allochtonen.""De demografische samenstelling van de bevolking is het grootste probleem van Nederland. Ik heb het over wat er naar Nederland komt en wat zich hier voortplant. Als je naar de cijfers kijkt en de ontwikkeling daarin... Moslims zullen van de grote steden naar het platteland trekken. We moeten de tsunami van de islamisering stoppen. Die raakt ons in ons hart, in onze identiteit, in onze cultuur. Als we ons niet verweren, zullen alle andere punten uit mijn programma voor niks blijken te zijn.""Natuurlijk. 99 Procent van de mensen die daar zijn komen wonen, is van islamitische afkomst.""Absoluut. De cijfers tonen dat aan. Een op de vijf Marokkaanse jongeren staat als verdachte bij de politie geregistreerd. Hun gedrag vloeit voort uit hun religie en cultuur. Je kunt dat niet los van elkaar zien. De paus had laatst volkomen gelijk: de islam is een gewelddadige religie. Islam betekent onderwerping en bekering van niet-moslims. Die interpretatie geldt in de huiskamers van die probleemjongeren, in de moskeeën. Het zit in die gemeenschap zelf.""Iedereen past zich aan onze dominante cultuur aan. Wie dat niet doet, is hier over twintig jaar niet meer. Die wordt het land uitgezet.""We hebben een gigantisch probleem met moslims, het loopt aan alle kanten de spuigaten uit, en we komen met oplossingen waarmee je een muis nog niet het hok in krijgt.""Die Marokkaanse jongens zijn echt gewelddadig. Zij rammen mensen vanwege hun seksuele geaardheid in elkaar. Ik heb nooit geweld gebruikt.""Van die tsunami van een ons wezensvreemde cultuur die hier steeds dominanter wordt. Daar moet een halt aan worden toegeroepen."

In de internetcolumn "Mohammed (deel II): de islamitische invasie" van 6 februari 2007 op www.geenstijl.nl en www.pvv.nl:

"In het Nederlands Dagblad van afgelopen zaterdag wordt ook professor Ralphael Israeli geciteerd die een "Derde Islamitische Invasie van Europa" voorspelt middels 'penetratie, propaganda, bekering en demografische veranderingen'. In zijn ogen plegen de Europeanen met de oprukkende Islam zelfs 'demografische zelfmoord'. De eerste islamitische invasie werd na de verovering van Spanje, Portugal en het zuiden van Frankrijk in het jaar 732 gestopt bij Poitiers en de tweede invasiepoging door de Ottomaanse Turken werd voor de poorten van Wenen gekeerd toen ze daar in 1683 gelukkig de pan in werden gehakt. Volgens prof. Israeli maakt de derde invasiepoging die nu in Europa gaande is veel meer kans op succes. De man heeft volkomen gelijk. De moslimpopulatie verdubbelt elke generatie - 25 jaar - en het aantal islamieten in ieder Europees land neemt meer dan zorgwekkende vormen aan.""Nederland als islamitisch missieland. Was een terrorist Mohammed B. al niet te stoppen, de tactiek van penetratie, propaganda, bekering en demografische verandering zal inderdaad succesvol blijken indien de laffe politieke elite van VVD tot PvdA en SP tot CDA en hun Europese geestverwanten erover blijven zwijgen en diegenen die dat niet doen verketteren en demoniseren. Er is genoeg islam in Europa en Nederland. De PVV zal zich met man en macht verzetten tegen deze derde islamitische invasiepoging."

In De Pers van 13 februari 2007 "Ik heb goede bedoelingen":

"We willen genoeg. De grenzen dicht, geen islamieten meer Nederland in, veel moslims Nederland uit, denaturalisatie van Islamitische criminelen...""Het zijn de feiten. De islam is een gewelddadige religie. Als Mohammed hier vandaag leefde zou ik voorstellen om hem als extremist met pek en veren het land uit te jagen.""Oud-chef van de Mossad Efraim Halevy zegt dat de Derde Wereldoorlog is begonnen. Die woorden neem ik niet in de mond, maar het klopt wel.""Ik heb goede bedoelingen. We laten iets gebeuren waardoor dit een totaal andere samenleving wordt. Ik weet ook wel dat er over een paar decennia nog geen islamitische meerderheid is. Maar het groeit wel. Met agressieve elementen, imperialisme. Loop over straat en zie waar het toe leidt. Je voelt dat je niet meer in je eigen land leeft. Er is een strijd gaande en we moeten ons verdedigen. Er zijn straks meer moskeeën dan kerken!"

In de Volkskrant van 8 augustus 2007, "Wilders: verbied de Koran, ook in moskee":

"Een verbod is een verbod. Dus moet niet alleen verkoop, maar ook gebruik in moskeeën en bezit in huiselijke kring worden bestraft. Als dat in de huidige wetgeving niet kan, moet er een nieuwe verbodsbepaling komen.""Dit boek zet aan tot haat en moord, en past daarom niet in onze rechtsorde. Als moslims willen participeren, moeten ze afstand nemen van deze Koran. Ik zie in dat dit veel gevraagd is, maar we moeten stoppen met het doen van concessies."

In de Volkskrant van 8 augustus 2007, "Genoeg is genoeg: verbied de Koran":

''Een gematigde islam bestaat niet. Het bestaat niet, omdat er geen onderscheid is tussen Goede islam en Slechte islam. Er is islam, en daar houdt het mee op. En islam is de Koran, en niets dan de Koran. En de Koran is het Mein Kampf van een religie die beoogt anderen te elimineren, die die anderen - niet-moslims - ongelovige honden noemt, inferieure wezens. Lees de Koran, dat Mein Kampf, nog eens. In welke versie dan ook, je zult zien dat al het kwade dat de zoons van Allah tegen ons en henzelf begaan, uit dat boek afkomstig is (Oriana Fallaci, The Force of Reason, post-script, pag. 305, februari 2006).''"De kern van het probleem is de fascistische islam, de zieke ideologie van Allah en Mohammed zoals neergelegd in de islamitische Mein Kampf: de Koran. De teksten uit de Koran laten weinig aan de verbeelding over.""Verbied dat ellendige boek zoals ook Mein Kampf verboden is!""Wat schaam ik me voor al diegenen in en buiten kabinet en Tweede Kamer die de islamitische invasie van Nederland weigeren te stoppen. Wat schaam ik me voor de Nederlandse politiek die dag in dag uit de oververtegenwoordiging van allochtonen in de criminaliteit en misdaad accepteert en er geen antwoord op heeft.""Den Haag zit vol met laffe lieden. Bange mensen die laf zijn geboren en laf zullen sterven. Die vinden en bevorderen dat de Nederlandse cultuur gestoeld zal zijn op een joods-christelijke-islamitische traditie. Die een generaal pardon verlenen aan leugenaars en criminelen.""Die lak hebben aan de belangen van de Nederlandse burger en meewerken aan de transformatie van Nederland in Nederabië als provincie van de islamitische superstaat Eurabië.""Ik heb genoeg van de islam in Nederland: geen moslimimmigrant er meer bij. Ik heb genoeg van de aanbidding van Allah en Mohammed in Nederland: geen moskee er meer bij. Ik heb genoeg van de Koran in Nederland: verbied dat fascistische boek. Genoeg is genoeg."

In De Limburger-Limburgs Dagblad van 9 februari 2008, "Islam is mijn 'Fitna'":

"Ik wijs op de rol die de verschrikkelijke Koran speelt in de islamisering van onze samenleving.""In de film illustreer ik teksten en verzen uit de Koran met documentaire beelden, die laten zien dat de Koran geen dode letter is, maar het gezicht van de islam: een levensgroot gevaar."

Daarnaast stonden meerdere onderdelen uit Wilders' film Fitna in de aanklacht.

Gemaakt door: Harro en Niels

STER reclame