NOS Nieuws

Rapport: seksueel geweld tegen kinderen vaak in thuisomgeving

Seksueel geweld tegen kinderen vindt in meer dan de helft van de gevallen (58 procent) in de thuisomgeving plaats. Daardoor is het aannemelijk dat de dader een familielid of bekende van het slachtoffer is, komt naar voren uit een rapport van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen.

Voor het onderzoek is gekeken naar het aantal keer dat tussen 2018 en 2022 bij de politie melding is gemaakt van seksueel geweld. De resultaten zijn opgetekend in de Monitor Seksueel geweld tegen Kinderen.

Het seksueel geweld tegen kinderen in een thuisomgeving bestaat uit onder meer incest, verkrachting, aanranding en sexting. Dat is het versturen van seksueel getint materiaal zoals foto's en video's. Eerder onderzoek van de Nationaal Rapporteur wees uit dat bij ruim een derde van de veroordelingen voor seksueel geweld tegen kinderen sprake was van een familieband tussen dader en slachtoffer. Dat is in het nieuwste rapport niet onderzocht.

Lastig vanwege thuissituatie

Volgens de onderzoekers is er de afgelopen tijd terecht veel aandacht geweest voor seksueel geweld op het werk, bij sportclubs en in de publieke ruimte. Maar volgens de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen, Conny Rijken, moet de grote groep die thuis met deze problematiek kampt niet vergeten worden.

"Er is een band, er is loyaliteit naar een familielid, een vader, een oom, een opa. Dat maakt het voor slachtoffers moeilijk om ermee naar buiten te komen", zegt Rijken in het NOS Radio 1 Journaal. "Het is belangrijk om oog en aandacht te hebben voor deze specifieke groep slachtoffers. Ook omdat het in zo'n thuissituatie gebeurt: als het moeilijk is om ermee naar buiten te komen, dan is het ook omdat het misbruik langere tijd voortduurt."

The Voice of Holland

Van 2018 tot en met 2022 zijn er 16.000 meldingen bij de politie binnengekomen van seksueel misbruik, zo'n 3000 per jaar. Tot en met 2020 was er sprake van een lichte daling in het aantal geregistreerde incidenten, maar de afgelopen twee jaar is er een stijging te zien. Onder meer het aantal meldingen van verkrachting en aanranding is toegenomen. Volgens de Nationaal Rapporteur wordt ook steeds vaker melding gemaakt van seksueel geweld dat langer dan een jaar geleden is gebeurd.

"Hoewel de meeste meldingen nog steeds binnen een dag of een week binnenkomen, gaat in 2022 twee op de tien meldingen over iets dat langer dan een jaar geleden is gebeurd. Mogelijk hebben geruchtmakende zaken zoals die bij The Voice of Holland eraan bijgedragen dat slachtoffers zich zijn gaan herkennen als slachtoffer en/of hierdoor de moed hebben gevonden naar de politie te stappen", zo staat in het onderzoek.

'Voorlichting essentieel'

Nationaal Rapporteur Conny Rijken pleit voor betere samenwerking tussen ziekenhuizen, de GGD, de geestelijke gezondheidszorg, politie en Slachtofferhulp Nederland. Dat moet de aanpak van seksueel misbruik en de hulp aan slachtoffers verbeteren.

Verder noemt ze voorlichting essentieel. Jonge kinderen weten bijvoorbeeld niet wat op seksueel gebied normaal is, zegt Rijken. "We weten uit onderzoek dat als we vroeg beginnen met voorlichting dat kinderen beter weten wat ze willen en niet willen, waar grenzen liggen. Op alle vlakken zijn het levenslessen die ze daar leren."

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl