Bezoekers op de eerste dag van de Negenmaandenbeurs in de RAI in Amsterdam in mei vorig jaar
NOS NieuwsAangepast

Ouderschap vaker uitgesteld om onzekere toekomst

In Nederland worden steeds minder kinderen geboren. Gemiddeld krijgt een vrouw 1,49 kind, blijkt uit cijfers van het CBS. Dat is lager dan ooit. In 2010 kreeg een vrouw nog gemiddeld 1,79 kind.

Dat het gemiddeld aantal kinderen per vrouw daalt, komt vooral doordat steeds meer vrouwen, en hun eventuele partner, er om uiteenlopende redenen voor kiezen om geen kinderen te krijgen. Bij vrouwen die wel een gezin stichten, is het aantal kinderen dat ze krijgen stabiel met 2,1 kinderen per vrouw.

De dalende trend is al jaren gaande. Opvallend is dat de daling nu het sterkst is bij jonge vrouwen zonder startkwalificatie, die dus geen diploma havo, vwo of mbo niveau 2 of hoger hebben. Het CBS denkt dat meespeelt dat vrouwen zonder startkwalificatie een zwakkere sociaaleconomische positie hebben.

Voor die groep is het moeilijker om aan een vaste baan te komen, zegt socioloog Tanja Traag van het CBS. "Mensen willen graag stabiliteit voor ze aan kinderen beginnen. Mensen met een lage startkwalificatie hebben vaak meer financiële onzekerheid."

Flexibele arbeidsmarkt

De daling is al langer gaande, zegt Traag. "We zagen dat die tijdens de economische recessie inzette. In die tijd werd ook de arbeidsmarkt flexibeler. Vooral jonge mensen voelen daar de consequenties van, terwijl een vaste baan het makkelijker maakt om een huis te kopen of te huren. Dat zijn factoren die van invloed zijn op het krijgen van kinderen. Het lijkt erop dat steeds meer vrouwen niet de bestaanszekerheid hebben om een gezin te stichten."

In het verleden waren vooral hoger opgeleiden verantwoordelijk voor de dalende trend. In die categorie is de daling van het aantal kinderen al jaren gaande. Zij stellen hun kinderwens vaak uit om een heel andere reden. Bijvoorbeeld omdat ze langer bezig zijn met hun opleiding, willen reizen of zich meer willen richten op hun professionele carrière.

Het aantal geboortes in absolute zin laat ook een licht dalende trend zien. Traag verwacht wel dat het totale geboortecijfer in Nederland op korte termijn weer gaat stijgen. "Het inwonertal van Nederland groeit nog steeds, met name door immigratie. Dat betekent ook dat er gewoon meer vrouwen zijn die een kindje kunnen krijgen."

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl