Noodopvang voor asielzoekers op Vliegveld Twenthe
NOS Nieuws

Noodopvang asielzoekers twee keer zo duur als reguliere opvang

In 2022 heeft de noodopvang voor asielzoekers twee keer zoveel geld gekost als de reguliere opvang. Dat concludeert het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) in zijn financiële eindrapport over het jaar 2022.

Door een chronisch tekort aan opvangplekken moest het COA vorig jaar flink investeren in tijdelijke opvanglocaties. Daardoor stegen de kosten voor asielopvang van ongeveer 725 miljoen euro in 2021 naar ruim 1,5 miljard euro in 2022. De rekening voor die kosten ligt bij het ministerie van Justitie en Veiligheid, dat verantwoordelijk is voor de opvang van asielzoekers.

Eerder dit jaar bleek al uit onderzoek van Nieuwsuur dat kosten voor de crisisopvang gemiddeld twee keer zo hoog zijn als die voor de reguliere opvang. Gemiddeld berekenen veiligheidsregio's tussen de 130 en 175 euro per persoon per nacht door aan het COA, terwijl die organisatie zelf gemiddeld 76,90 euro reserveert voor een plek.

Het COA berekende dat de kosten voor de opvang van een bewoner in de reguliere opvang in 2022 gemiddeld uitkwamen op 27.100 euro, terwijl de opvang van een bewoner in de noodopvang gemiddeld 53.400 euro kost.

Hotelvleugels en cruiseschepen

In 2022 steeg het aantal mensen in de asielopvang in Nederland van 36.000 naar 52.000. Naast de nieuwe asielaanvragen stagneerde de doorstroom in de asielopvang en verbleven asielzoekers steeds langer in de opvang door de oplopende wachttijd bij de immigratie- en naturalisatiedienst. Nu wachten meer dan 10.000 mensen al langer dan drie maanden op een woning in een gemeente. Dat is langer dan de voorgeschreven termijn. Gemiddeld gaat 8 procent van de sociale huurwoningen naar statushouders, berekende de NOS onlangs.

Doordat de azc's propvol zitten moet het COA voortdurend op zoek naar alternatieve locaties. Zo worden kantoren omgebouwd, hotelvleugels ingericht en cruiseschepen klaargemaakt voor de komst van asielzoekers. Naast de hoge kosten is de kwaliteit van de opvang van deze locaties vaak laag en is er een gebrek aan goede voorzieningen, aldus het COA.

Volgens de organisatie pleiten de cijfers voor het investeren in stabiele opvanglocaties. Gisteren maakte het COA bekend zelf 45 'weigergemeenten' te gaan bellen die weinig tot niets doen aan de huisvesting van statushouders en asielopvang.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl