Deelnemers tijdens een mars voor klimaat en rechtvaardigheid op 12 november
NOS Nieuws

Vrouwen en 75-plussers bezorgder over klimaat dan mannen en jongeren

Driekwart van de Nederlanders maakt zich zorgen over de gevolgen van klimaatverandering voor toekomstige generaties. Dat blijkt uit een onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Een derde zegt zich veel zorgen te maken. Vrouwen en 75-plussers zijn bezorgder dan mannen en jongeren onder 25 jaar. Zo zegt 43% van de ouderen en 38% van de vrouwen erg bezorgd te zijn. Bij de mannen en jongeren onder de 25 ligt dat met 31 en 30 procent wat lager.

Uit hetzelfde onderzoek blijkt dat de steun voor meer duurzame energiebronnen, zoals wind- en zonne-energie, iets is afgenomen. De steun voor kernenergie nam juist toe.

Mensen maken zich vooral zorgen over droge zomers en meer overstromingen in Nederland. Ook vrezen mensen voor het uitsterven van dier- en plantensoorten en zijn ze bang voor een kleiner woongebied door de stijgende zeespiegel.

Strenger klimaatbeleid

Met afstand het grootste deel (82 procent) van de bevolking vindt dat de overheid zich moet bezighouden met het klimaat. Iets minder dan de helft van de ondervraagden (44 procent) vindt dat het klimaatbeleid van de overheid niet ver genoeg gaat. Een kwart van de bevolking vindt van wel. Daarnaast zegt 1 op de 3 dat Nederland alleen een streng beleid moet voeren als meer vervuilende landen zoals China en de VS dit ook doen.

Bijna de helft is het daarmee oneens. Wel vindt een meerderheid dat landen buiten de Europese Unie te weinig doen om klimaatverandering tegen te gaan. De meeste Nederlanders vinden verder dat grote bedrijven, de industrie en de luchtvaart meer zouden moeten doen. Een minderheid vindt dat boeren meer zouden moeten bijdragen.

Mensen zijn ook bezorgd over de kosten van het klimaat. Dat aantal is gestegen van 50 procent van de mensen in 2020 naar 58 procent nu. Dat geldt vooral voor mannen en voor mensen met een laag inkomen.

Steun voor kernenergie neemt toe

De resultaten maken deel uit van een groter onderzoek dat het CBS doet naar de opvattingen en gedrag van Nederlanders over klimaatverandering, de energietransitie en duurzaamheid.

Daarin valt op dat meer Nederlanders voorstander zijn geworden van kernenergie. In 2020 vond nog een kwart van de bevolking dat Nederland meer kernenergie moet gebruiken, nu is dat 36 procent.

Steun voor zonne-energie neemt af

In Nederland staat op dit moment één kerncentrale, in het Zeeuwse Borssele. Inwoners van Zeeland zijn het meest positief over kernenergie; 40 procent van de Zeeuwen vindt dat Nederland meer kernenergie moet gebruiken. In Groningen vindt 30 procent dat. Alle andere provincies zitten tussen die percentages in.

De steun voor duurzame energiebronnen zoals zonne- en windenergie is iets afgenomen. Zo was in 2020 nog 83 procent van de Nederlanders voor meer zonne-energie. Dat percentage is gedaald naar 78 procent. Wel vindt nog steeds een grote meerderheid dat Nederland minder of helemaal geen gebruik meer moet maken van fossiele brandstoffen en meer van duurzame energiebronnen.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl