NOS Nieuws

Nederland moet pensioenwet aanpassen na uitspraak EU-hof

Nederland moet de pensioenwet aanpassen. Het wordt mensen die binnen de Europese Unie verhuizen te moeilijk gemaakt om hun opgebouwde pensioen mee te nemen, oordeelt het Europese Hof van Justitie.

De Nederlandse wet bepaalt dat wanneer iemand zijn pensioenkapitaal wil overdragen naar een pensioeninstelling in een ander EU-land, de mogelijkheden om dit geld vroegtijdig op te nemen (afkoop) niet ruimer mogen zijn dan in Nederland.

Strikte regels

Het vroegtijdig uitkeren van pensioen is in Nederland slechts in een beperkt aantal situaties mogelijk, bijvoorbeeld als je nog maar weinig pensioen hebt opgebouwd.

Als in het andere land de afkoopregels soepeler zijn, moet de persoon in Nederland belasting betalen over de overdracht. Omdat Nederland relatief strikte regels kent, is dit voor veel landen het geval.

De belasting die betaald moet worden kan mensen ervan weerhouden om voor werk naar andere EU-landen te verhuizen. Het Europees Hof oordeelt dat Nederland daarmee niet voldoet aan de Europese afspraken voor vrij verkeer van werknemers en kapitaal.

Het geschil tussen Nederland en de Europese Commissie speelde al ruim tien jaar.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl