FvD-voorman Baudet
NOS NieuwsAangepast

Kiesraad: uitspraken Baudet over volmachten onwenselijk

De Kiesraad vindt uitspraken van Forum voor Democratie-leider Baudet onwenselijk. Baudet riep zijn achterban onlangs op via volmachten namens anderen te stemmen. Hij zei onder meer: "Als onze supporters allemaal vier mensen motiveren om op FvD te stemmen, en die mensen kunnen natuurlijk ook een volmacht geven om namens hen te stemmen, dan winnen wij de verkiezingen."

Op X vroegen mensen zich af of dit geen ronselen is. Op vragen van de NOS daarover antwoordt de Kiesraad dat de uitspraken van de FvD-leider onwenselijk zijn en dat het Openbaar Ministerie moet bepalen of wat Baudet doet strafbaar is.

De Kiesraad wijst erop dat de Kieswet onder het ronselen van volmachten verstaat het stelselmatig aanspreken of anderszins persoonlijk benaderen van kiezers om hen een onderhandse volmacht af te laten geven en dat dit strafbaar is.

In 2021 geen strafbaar feit

Bij de verkiezingen van 2021 speelde een soortgelijke kwestie rond Baudet. Ook toen noemde de Kiesraad een oproep van de FvD-voorman onwenselijk. Maar het OM vond toen dat er geen bewijs was van ronselen, onder meer omdat Baudet mensen niet persoonlijk had benaderd om hun stempas in te vullen en af te geven.

Volgens de Kiesraad is het ronselen van volmachtstemmen in strijd met het uitgangspunt dat het initiatief tot het verzoek om bij volmacht te stemmen bij de kiezer ligt. "Iedereen kan aangifte doen van ronselen", voegt de raad eraan toe.

De Kiesraad wijst er verder op dat het kabinet een wet voorbereidt om duidelijker en scherper te omschrijven wat onder ronselen wordt verstaan.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl