Het gebouw van de Europese Rekenkamer in Luxemburg
NOS Nieuws

Opnieuw te veel fouten in EU-uitgaven, voor vierde jaar afgekeurd

Er staan fors meer fouten in de cijfers over de EU-uitgaven van 2022 dan in die van het jaar daarvoor. Dat heeft de Europese Rekenkamer uitgezocht. Het gaat om een verschil van miljarden euro's, blijkt uit het jaarverslag van het controleorgaan van de EU.

Het is de vierde keer op rij dat de Europese Rekenkamer de uitgaven van de Commissie afkeurt. Volgens de toezichthouder worden er elk jaar meer fouten gemaakt.

De Europese Rekenkamer heeft als taak om de begroting van de Europese Unie te controleren. Jaarlijks wordt nagerekend in hoeverre de rekeningen van de Europese instellingen betrouwbaar zijn en of de begroting goed is nageleefd.

Bij de geconstateerde fouten gaat het om geld dat niet volgens EU- en nationale regels is besteed, en niet om fraude of verspilling, benadrukt de rekenkamer. Dat wil niet zeggen dat daar helemaal geen sprake van was vorig jaar. Tijdens de controle stelde de rekenkamer ook veertien gevallen van vermoedelijke fraude vast. Die zijn gemeld aan het Europees Bureau voor fraudebestrijding.

Hoog risico

Aan de ontvangstenkant ging het volgens de Europese Rekenkamer goed. Die kan volgens het controleorgaan "als foutenvrij worden beschouwd".

Dat geldt dus niet voor de 196 miljard euro aan uitgaven in de EU-begroting. Aan de uitgavenkant is het foutenpercentage volgens de Europese Rekenkamer 4,2 procent. In 2021 was dat 3 procent. Ook dat was al hoog: het maximaal toegestane percentage ligt op 2 procent.

De auditors van de rekenkamer geven ook oorzaken voor de toename van het foutenpercentage. "Twee derde van de uitgaven zijn aan een hoog risico blootgesteld", schrijft de rekenkamer. "De regels voor dit soort uitgaven zijn vaak complex, waardoor de kans op fouten toeneemt."

Wantrouwen

Een andere oorzaak heeft te maken met tekortkomingen in de controlesystemen van de lidstaten. Die spelen de betrouwbaarheid van de cijfers vooral parten bij de 46,9 miljard euro die is uitgegeven voor het coronaherstelfonds.

Vanwege het hoge foutenpercentage geeft de Europese Rekenkamer een afkeurend oordeel over de EU-uitgaven van 2022. Ook vanuit het Europees Parlement klinkt kritiek. SGP-Europarlementariër Bert-Jan Ruissen zegt dat de EU veel zorgvuldiger moet omgaan met het budget. "Het zijn miljarden euro's van de belastingbetalers, van wie velen al krap bij kas zitten. Anders leidt het tot meer wantrouwen."

In het jaarverslag van de Europese Rekenkamer staat ook dat de EU-schuld in 2022 is gestegen naar 344,3 miljard euro, ruim 100 miljard meer dan het jaar daarvoor. Die toename heeft vooral te maken met nieuwe leningen voor het coronaherstelplan en met stijgende rentetarieven.

Voor dit jaar zal de hoge inflatie "enorme gevolgen" hebben, verwacht het EU-orgaan. Ook de financiële steun aan Oekraïne drukt flink op de begroting.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl