NOS NieuwsAangepast

Nieuw integratiebeleid: 'met dank aan de PVV'

Eindelijk, fantastisch nieuws, chapeau! Heel triest, verschrikkelijke stommiteit, een dom plan! De reacties op het nieuwe integratiebeleid van het kabinet-Rutte hadden niet uiteenlopender kunnen zijn.

Donderdag kwam minister Donner van Binnenlandse Zaken met een brief over het integratiebeleid naar buiten. Daarin staat onder meer dat integratie niet langer een verantwoordelijkheid van de overheid is, maar van de migrant. Wie in Nederland wil wonen, moet zich aanpassen. De NOS vroeg: wat vindt u daarvan? Ruim 300 mensen hebben, zeer verschillend, gereageerd.

'Enige manier'

Veel mensen die reageerden, zijn blij met het nieuwe beleid. "Met dank aan de PVV", zegt Patrick. En Paul zegt: "Dit is de enige en beste manier om integratie te bewerkstelligen". "Van theedrinken zijn we niks wijzer geworden", zegt Joost, verwijzend naar PvdA-leider Cohen.

De PvdA, en Job Cohen in het bijzonder, krijgt in veel reacties het verwijt dat immigranten het te lang te makkelijk hebben gehad, en dat de multiculturele samenleving is mislukt. "Het beleid dat die partij voor staat, werkte niet. Tijd voor iets nieuws", zegt een andere Joost.

"Er lopen nog steeds een hele hoop tweede-, derde- en vierdegeneratie immigrantenkinderen, hier geboren, maar met een sterk buitenlands accent", zegt Kelder. "Dan doe je wat verkeerd."

'Historische vergissing'

Cohen zelf noemde de brief van minister Donner "een historische vergissing". Ook op die opmerking kwamen veel reacties. "Als de PvdA het een historische vergissing noemt, moet het wel een goed plan zijn", zegt Joe. Een anonieme gebruiker schrijft: "Die reactie van Cohen. Priceless. Dat hij nog maar lang aan het roer mag staan bij de PvdA, en het licht uitdoet als hij vertrekt."

"Lijkt eindelijk op verantwoordelijkheid neerleggen waar hij hoort: bij de mensen zelf", schrijft iemand. "Dat hoeft niet te betekenen dat alles nu meteen beter wordt. Wie er al geen zin in heeft of teveel moeite mee had, hoeft nu niet meer en zal altijd een 'buitenstaander' blijven. Maar de ambitieuze mensen kiezen hun kansen en komen er wel."

Symboolpolitiek

Maar niet iedereen is blij met de brief van Donner. Veel mensen die op ons weblog reageerden, zijn bang dat veel immigranten straks niet meer integreren. "Hoe kunnen immigranten ooit goed de taal leren als ze zelf de inburgeringskosten moeten betalen?", vraagt Esther zich af. Maarten denkt dat het plan juist averechts zal werken. "Migranten zullen de opgedrongen eigen verantwoordelijkheid helemaal niet nemen en daardoor nog slechter integreren. Donner heeft dan geen instrumenten om hen aan te pakken", schrijft hij.

"Het begint me steeds meer tegen te staan hoeveel symboolpolitiek dit kabinet voert, terwijl wezenlijke problemen voor de toekomst niet worden aangepakt", zegt Paul. "Wat een PVV-prietpraat!"

'We hebben ze nodig'

Ook zijn mensen bang dat Nederland 'op slot' gaat, terwijl het Centraal Bureau voor de Statistiek zegt dat er in 2020 een tekort van 200.000 arbeidskrachten wordt verwacht. "Het plan straalt voornamelijk negativisme uit richting een andere cultuur", zegt Maarten verder. "Terwijl we juist deze mensen en hun families zo hard nodig hebben om de Nederlandse economie draaiende te houden."

"Verschrikkelijke stommiteit", zegt iemand. "Over vijftien jaar zullen we alle immigranten nodig hebben die we maar kunnen krijgen. Regeren is vooruitzien. Dit is ongelofelijk kortzichtig."

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl