NOS Nieuws

Wakker Dier wil dat NVWA Europese regels handhaaft over 'plofkipproppen'

Nederlandse boeren hebben volgens Wakker Dier jarenlang veel meer kippen per vierkante meter gehouden dan volgens Europese regels mag. De dierenwelzijnsorganisatie spreekt van 'plofkipproppen'. Wakker Dier wil dat de Nederlands Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) ertegen optreedt. Ook vraagt de organisatie de Europese Commissie om in te grijpen.

Wakker Dier zegt dat Nederlandse boeren onterecht hebben geprofiteerd van een uitzonderingsregeling. Sinds 2007 mogen in de Europese Unie maximaal 33 kilo vleeskippen per vierkante meter worden gehouden, wat neerkomt op ongeveer zestien kippen, zegt Wakker Dier. Lidstaten mogen hiervan afwijken als er niet te veel kippen sterven en er minimale welzijnsregels worden nageleefd.

Als dat het geval is, kan een nationale overheid boeren toestemming geven voor meer kippen. Dat aantal mag tot 42 kilo dier per vierkante meter oplopen, omgerekend zo'n 21 kippen, zegt Wakker Dier.

Nederlandse supermarkten verkopen geen plofkip meer, maar plofkippen worden volgens de actiegroep nog wel veel geëxporteerd. De meeste bedrijven die dat doen houden volgens Wakker Dier rond de 21 kippen per vierkante meter; het maximum binnen de uitzonderingsregel dus. De actiegroep verwijt de NVWA niet op de voorwaarden voor de uitzondering te controleren.

Andere voorwaarden

In een schriftelijke toelichting zegt de NVWA tegen Wakker Dier dat er volgens de Nederlandse regels - in tegenstelling tot de Europese regels - niet op basis van het sterftecijfer gehandhaafd kan worden. "Wanneer een bedrijf eenmaal in de hoogste categorie zit bestaat er geen wettelijke norm meer voor de maximale sterfte", zegt een woordvoerder. Een bedrijf kan dus niet gedwongen worden minder kippen per vierkante meter te houden als er veel kuikens sterven.

De NVWA zegt dat ze wel kan controleren op andere voorwaarden. Zo houdt de autoriteit toezicht op voetzoollaesies; als te veel kuikens ontstekingen onder hun poten hebben, mag het bedrijf minder dieren houden. De NVWA zegt dat ze bij bedrijven zelf en in slachthuizen controleert.

Volgens het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit klopt het niet dat er niks met de sterftecijfers gedaan wordt; de NVWA kan op basis van die cijfers wel een waarschuwing en een boete uitdelen.

De NVWA vindt dat ze ook op basis van het sterftecijfer zou moeten kunnen optreden. Samen met het ministerie kijkt de autoriteit naar opties om dit mogelijk te maken.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl