Partijleider Bikker en voorzitter Kuiper van de commissie die het programma heeft voorbereid
NOS NieuwsAangepast

ChristenUnie zet in op zorgzame gemeenschappen, wil betaald mantelzorgverlof

De ChristenUnie wil 'zorgzame gemeenschappen'. In het verkiezingsprogramma pleit de partij voor een "nieuwe verbondenheid", ook de titel van het programma, tussen overheid en samenleving. De partij zet onder meer in op een betaald mantelzorgverlof, waardoor zorg voor een naaste eenvoudiger wordt.

Verder moet het minimumloon in stappen worden verhoogd tot bijna 18 euro per uur in 2028. Bij de presentatie sprak partijleider Bikker van "rust in het huishoudboekje, zodat je de boodschappen kan betalen".

Het belastingstelsel moet ingrijpend worden veranderd, zodat het eenvoudiger en rechtvaardiger wordt. Het programma pleit onder meer voor het afschaffen van de toeslagen. De belasting op inkomen uit arbeid wordt verlaagd en die op vermogen juist verhoogd. "Het belastingstelsel moet het bestaan van gezinnen ondersteunen", staat in het programma. Een minister wordt verantwoordelijk voor een samenhangend gezinsbeleid. Verder komt er een suikertaks.

Geen beperking gezinshereniging

De partij blijft tegen het beperken van gezinshereniging voor vluchtelingen. Twee maanden geleden viel het kabinet na een discussie daarover. Bikker vandaag: "Wij maken niet mee dat gezinnen waarvan kinderen achterblijven in een oorlogsgebied langer moeten wachten dan andere kinderen van politieke vluchtelingen. Wij zijn een familiepartij." Om bij de opvang van vluchtelingen "zowel gastvrij als rechtvaardig" te zijn, wil de ChristenUnie wel dat opnieuw wordt gekeken naar de regelingen en systemen.

Als het aan de ChristenUnie ligt, gaat de zorgpremie omlaag en komen anticonceptiemiddelen en de tandarts in het basispakket. Er moet een eind komen aan de marktwerking in de zorg. De partij zet in op het voorkomen van onbedoelde zwangerschappen, maar vindt de Nederlandse abortuspraktijk te laagdrempelig. De ChristenUnie blijft tegen het gebruik van embryo's voor wetenschappelijk onderzoek en verzet zich ook tegen een wettelijke regeling voor mensen met een doodswens zonder dat zij ernstig ziek zijn.

Duurzame economie

Verder doet de partij voorstellen voor een duurzamere economie: "Nieuw rentmeesterschap wordt de richtlijn voor ondernemerschap en niet platte geldgroei." De partij wil een hogere vliegtaks en meer geld voor het openbaar vervoer, met name op het platteland.

Het verkiezingsprogramma pleit ook voor een nieuwe weg in het stikstofbeleid. "Goed natuurbeleid gaat over meer dan stikstof", zegt de partij. Volgens de ChristenUnie moeten de stikstofemissies met de helft omlaag en moeten alle sectoren daaraan "hun evenredig steentje" bijdragen. Door eerlijker prijzen in de supermarkten moeten boeren structureel worden beloond voor de extra prestaties die zij leveren op het gebied van dierenwelzijn en milieu.

De ChristenUnie stelt het verkiezingsprogramma over twee weken definitief vast op het congres van de partij.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl