Zomerstorm Poly bracht deze zomer veel schade aan in het land
NOS Nieuws

Klimaatraad wil versnelling beleid, 'maar niemand op de kast jagen'

In een eerste brief aan de Eerste en Tweede Kamer adviseert de Wetenschappelijke Klimaatraad (WKR) het klimaatbeleid te versnellen. WKR-voorzitter en hoogleraar Jan Willem Erisman stelt dat Europa en daarmee ook Nederland de klimaatdoelen hoger en veel ambitieuzer moet inzetten.

Volgens de WKR moet de overheid er goed over nadenken hoe de toekomst er over 25 à 30 jaar uitziet. "Er is een hoger ambitieniveau nodig", zegt Erisman. "Klimaatneutraliteit in 2050 wil zeggen dat je als mens geen invloed meer hebt op het klimaat, en dus geen broeikas-emissies meer toevoegt in de atmosfeer.

De Europese evenknie van de Wetenschappelijke Klimaatraad, de European Scientific Advisory Board on Climate Change, adviseerde de Europese Commissie onlangs om de transitie naar klimaatneutraal voor 2050 te versnellen. "De Europese Raad heeft gezegd dat die reductie van emissies al in 2040 gedaan moet zijn. Wij hebben die studie bekeken en eigenlijk zou je daar als Nederland mee moeten instemmen", zegt Erisman.

Dat betekent dat er misschien van bepaalde dingen afstand genomen moet worden, stelt de WKR-voorzitter. "Zoals ons consumptiegedrag, minder vlees eten. Maar ook de ruimtelijke inrichting is een onderwerp, zoals de zware industrie. Handhaaf je die en op welke manier?"

En ook het transportsysteem moet worden aangepast, zegt Erisman. "Ik zeg niet dat de auto niet meer beschikbaar zal zijn voor iedereen. Wat ik wel zeg is dat we naar een ander systeem moeten. Dus niet elke auto vervangen door een elektrische auto, want dan hou je aanpalende problemen. Daar zit hem de crux: welk systeem hebben wij in 2050 en hoe kan je dat zo inrichten dat mensen zich gewoon goed kunnen verplaatsen?"

Erisman zegt de burger niet op de kast te willen jagen. "Ik denk steeds: 'Ja, het wordt anders, maar niet per se slechter.' Het is overigens niet onze taak om mensen mee te krijgen. Wij moeten de regering helpen om beleid te ontwikkelen zodat de doelen gehaald worden. En hoe je er met beleid voor zorgt dat je richting de toekomst kan bewegen. Klimaatneutraal, duurzaam, goed voor volksgezondheid en biodiversiteit en ook rechtvaardig. Zodat iedereen het mee kan maken."

Advies in december

In december komt de WKR met het officiële advies aan de regering. Dit advies dient als inbreng voor het Klimaatplan, waarin in hoofdlijnen het klimaatbeleid voor de komende jaren in Nederland wordt beschreven.

Erisman: "Als klimaatneutraliteit een doel is dan moet je een systeem ontwikkelen dat ook heel veel voordelen met zich meebrengt. In het advies in december scheppen we geen beeld voor de toekomst, maar adviseren we hoe je tot zo'n toekomstvisie komt."

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl