Een klant rekent af bij een supermarkt in Amstelveen
NOS NieuwsAangepast

Kabinet wil nog deze week koopkrachtpakket klaar hebben

Het demissionaire kabinet wil het nog deze week eens worden over een miljardenpakket om de koopkracht van burgers te ondersteunen. In Den Haag wordt volop gepuzzeld hoe dat betaald moet worden, want de tijd van bijna gratis geld lenen is voorbij. En omdat het kabinet demissionair is, is de speelruimte beperkt.

Vanmiddag kwam een aantal betrokken bewindspersonen van de vier coalitiepartijen bijeen, onder leiding van staatssecretaris Marnix van Rij (Financiën). Hij noemt het samenstellen van een evenwichtig pakket "een uitdaging, maar niet uitzonderlijk". Hij heeft er alle vertrouwen in dat het kabinet eruit komt.

Ongeveer een miljoen mensen dreigen in de armoede terecht te komen als het beleid ongewijzigd blijft, becijferde het Centraal Planbureau (CPB) eerder deze maand. Het kabinet wil dat voorkomen.

Toeslagen omhoog?

Er liggen verschillende opties op tafel om burgers meer financiële lucht te geven. Zo melden bronnen dat er wordt gekeken naar het verhogen van het kindgebonden budget, een regeling voor ouders met een krappe beurs. Om ook mensen zonder kinderen te ondersteunen zouden ook de zorg- en huurtoeslag omhoog kunnen.

Daarnaast is er de energietoeslag van 1300 euro die mensen met een laag inkomen hebben gekregen. Het kabinet wil die regeling wel verlengen, al waarschuwen gemeenten dat ze eigenlijk te weinig personeel hebben om dat in goede banen te leiden. Afhankelijk van de keuzes die gemaakt worden, kost het hele pakket ergens tussen de 1,5 en 3 miljard euro.

Door allerlei omstandigheden dreigt benzine volgend jaar ook nog eens 21 eurocent per liter duurder te worden. De accijnsverlaging stopt per 1 januari en de inflatie doet de prijzen stijgen. Als het kabinet die pijn wil verzachten, moeten er enkele miljarden extra gevonden worden. De inflatie compenseren kost zo'n 600 miljoen euro, het verlengen van de accijnsverlaging zo'n 1,2 miljard euro.

Tegenvallers

Daarnaast zal het kabinet ook geld moeten vrijmaken om tegenvallers op te vangen, bij elkaar enkele miljarden euro's. Door de stijgende rente is de overheid veel meer geld kwijt aan leningen. Ook de inkomsten van de energiebelasting vallen tegen en er is ook nog steeds geen oplossing voor de veel te hoog geschatte opbrengst van de spaartaks.

Er zijn ook wel wat kleine meevallers, maar de grote vraag blijft hoe het kabinet alles wil betalen.

Dinsdag praten kabinetsleden verder over de koopkrachtsteun. Het kabinet wil de begroting voor volgend jaar donderdag klaar hebben en naar de drukker sturen. De stukken worden dan over iets meer dan drie weken, op Prinsjesdag, gepresenteerd.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl