Sinds de invoering van statiegeld op flesjes en blik ligt er in Amsterdam meer zwerfafval op straat
In samenwerking met
NH Nieuws
NOS Nieuws

Meer afval op straat in Amsterdam door 'statiegeldproblematiek'

Sinds de invoering van statiegeld op kleine flesjes en blikjes ligt er in Amsterdam meer afval op straat. De gemeente spreekt van 'statiegeldproblematiek' en neemt maatregelen.

Volgens de gemeente worden vuilnisbakken opengetrokken door mensen die uit zijn op statiegeld. Dit leidt niet alleen tot meer zwerfafval, maar ook tot kapotte prullenbakken, schrijft verantwoordelijk wethouder Zita Pels in een brief aan de gemeenteraad.

De gemeente werkt momenteel aan structurele oplossingen, maar op korte termijn worden ook maatregelen genomen. Zo krijgen sommige prullenbakken sloten zodat ze niet opengetrokken kunnen worden. Defecte prullenbakken worden gerepareerd, schrijft AT5.

Meer 'doneerringen' aan prullenbakken

In alle stadsdelen worden komende maand twee extra medewerkers van de reinigingsdienst ingezet. Bovendien wordt de proef met 'doneerringen', een rek met ijzeren ringen aan de prullenbak waarin mensen flesjes of blikjes kunnen achterlaten, uitgebreid. Momenteel wordt het experiment alleen gedaan in het centrum van de stad. "Deze proef wordt uitgebreid naar andere stadsdelen om te zien wat daar de effecten zijn", aldus de wethouder.

Daarnaast gaat de gemeente ondernemers aanmoedigen zelf meer plekken te maken waar mensen hun blikje of flesje kwijt kunnen, meldt NH Nieuws. Ook vraagt de gemeente ondernemers om zich te houden aan de verplichting om 25 meter rondom hun bedrijf de straat schoon te houden en zwerfafval op te ruimen.

In de zomer ligt volgens de gemeente sowieso meer afval op straat, omdat er dan meer mensen buiten zijn. Om de stad schoon te houden neemt de gemeente ook andere maatregelen, zoals het plaatsen van meer en grotere afvalbakken. Daarnaast worden in de parken zogeheten 'activatieteams' ingezet die mensen erop zullen wijzen hun afval in de prullenbak te gooien.

Advertentie via Ster.nl