Asielzoekers
NOS NieuwsAangepast

CDA-bestuurders: kijk bij asielopvang naar draagkracht gemeente

CDA-bestuurders willen dat er per gemeente een streefgetal komt voor het aantal asielzoekers dat daar maximaal kan worden opgevangen. Dat getal moet worden gekoppeld aan de draagkracht van de gemeente. De voorstellen staan in een visiestuk van de CDA-bestuurdersvereniging, een organisatie voor gemeentelijke en provinciale bestuurders.

Volgens de vereniging leidt de grote instroom van asielzoekers er op dit moment toe dat mensen tegenover elkaar komen te staan. "Als concurrenten voor woningen, voor zorg, voor onderwijs. Dit zorgt voor betonrot in het sociale cement van onze samenleving en de solidariteit met elkaar."

De CDA'ers willen dat er bij de opvang rekening mee wordt gehouden of in een gemeente alle bijkomende voorzieningen niet overlopen. "De maximale jaarlijkse instroom mag niet los worden gezien van de capaciteit en kwaliteit van onze sociale en maatschappelijke voorzieningen. Op deze manier slagen we er op de langere termijn in zo veel mogelijk mensen op een zo goed mogelijke manier op te vangen."

Al tijden discussie over migratie

Het migratiebeleid is al tijden een groot discussiepunt in politiek Den Haag en de coalitie praat er elke week over. Premier Mark Rutte zei twee weken geleden tegen het VVD-congres dat hij binnen een paar weken met een substantieel pakket aan maatregelen hoopt te komen om de migratie in te dammen.

En bij de Tweede Kamer ligt een voorstel van het kabinet voor een spreidingswet, die gemeenten verplicht asielzoekers op te vangen. Aanvankelijk was het de bedoeling dat die wet al begin dit jaar zou ingaan, maar daar is door politiek gesteggel niets van terechtgekomen. De CDA-bestuurders denken dat de spreidingswet op korte termijn verlichting kan geven, maar volgens hen is de situatie voor de lange termijn niet houdbaar.

Staatssecretaris Eric van der Burg ziet weinig in het CDA-plan over een maximum per gemeente. "Dat ligt niet erg voor de hand. Op het moment dat wij een x-aantal asielzoekers hebben in Nederland, vangen we die op, verspreid over heel Nederland. Als je voor iedere gemeente een maximum stelt, ontstaat er een probleem als er meer mensen Nederland binnenkomen dan de optelsom van die maxima."

Minister en CDA-leider Wopke Hoekstra sprak vanochtend juist van een "indringend signaal van mensen die met hun poten in de klei staan, dat we serieus moeten nemen." Volgens hem komt de oproep van mensen "die in hun eigen gemeente geconfronteerd worden met grote problemen en die zich grote zorgen maken".

Jojobeleid

De CDA'ers zeggen verder dat de opvangcapaciteit van het COA in tijden van lagere instroom te snel is afgeschaald met als gevolg dat er bij een plotselinge forse toename met man en macht naar noodoplossingen moet worden gezocht. "Op veel andere beleidsterreinen lijkt een dergelijk jojobeleid ondenkbaar: stel je voor dat we de brandweer zouden opheffen omdat er al een aantal jaren geen grote brand meer is geweest."

Het visiestuk is geschreven door een groep bestuurders onder voorzitterschap van de Haagse wethouder Hilbert Bredemeijer. Een van de andere leden is Sybrand Buma, burgemeester van Leeuwarden en ex-CDA-leider.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl