minister Van Gennip
NOS NieuwsAangepast

Kabinet wil veel minder concurrentiebedingen

Het kabinet wil concurrentiebedingen aan banden leggen. Zo'n beding is een contractueel verbod voor een werknemer om na het einde van zijn arbeidsovereenkomst hetzelfde soort werk te doen bij een ander bedrijf.

Volgens minister Karien van Gennip is de beperking vaak niet terecht en kunnen werknemers hierdoor minder makkelijk van baan wisselen, wat de doorstroming op de arbeidsmarkt hindert. Ze wil de wet op dit punt aanpassen en komt daarmee tegemoet aan een wens van de Tweede Kamer.

Van Gennip benadrukt dat een concurrentiebeding nodig kan zijn om bijvoorbeeld bedrijfsgeheimen of zakelijke relaties te beschermen. "Maar we zien nu dat zo'n beding steeds vaker standaard in contracten staat, terwijl daar geen goede reden voor is."

Vergoeding

Het kabinet wil een werkgever verplichten het zwaarwichtige bedrijfsbelang van een beding te motiveren. Het gaat dan bijvoorbeeld over vertrouwelijke contacten van een werknemer met klanten, of wanneer de werknemer een bepaalde broncode van een computerprogramma kent. Verder moet het beding in duur worden beperkt en het moet geografisch worden afgebakend. "Als je voor een makelaar in Maastricht werkt, hoef je geen concurrentiebeding te hebben voor Groningen", vindt Van Gennip.

Als een werkgever een vertrekkende werknemer aan het concurrentiebeding houdt, moet de werkgever een vergoeding betalen. Die bestaat uit een percentage van het laatstverdiende salaris.

Positief

Arbeidsrechtadvocaat Hendarin Mouselli ziet de voorgestelde beperking van het concurrentiebeding als een positieve ontwikkeling. In de praktijk zouden werknemers zo'n overeenkomst regelmatig onderschatten: "In de blijdschap van een nieuwe baan wordt het contract ondertekend zonder echt stil te staan bij de mogelijke gevolgen van een concurrentiebeding."

Mouselli denkt verder dat werkgevers bewuster zullen omgaan met het concurrentiebeding als ze een vergoeding moeten gaan betalen. In de huidige situatie is er voor een werkgever volgens haar vaak geen hoge drempel om een concurrentiebeding in het contract op te nemen. In België en Duitsland wordt overigens ook met een vergoeding gewerkt.

Geschat wordt dat nu ruim 3 miljoen werknemers aan een concurrentiebeding zijn gebonden. Van Gennip wil eind dit jaar een wetsvoorstel klaar hebben en dan kunnen eerst burgers en organisaties er commentaar op leveren. Daarna gaat het naar de Kamer.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl