Afdeling klantonderzoek SNS
NOS Nieuws

Banken beloven minder lastige vragen voor gros van klanten

Banken gaan, voor een deel van hun klanten, hun controles op witwassen versoepelen. Ze beloven dat klanten bij wie het risico op witwassen waarschijnlijk laag is, minder vragen van hun bank krijgen.

Dat is opvallend, want de afgelopen jaren werden de controles verder aangescherpt, mede onder druk van de toezichthouder. Banken namen duizenden werknemers aan om verdachte transacties te monitoren en om klantonderzoek te doen.

Vorig jaar sprak toezichthouder De Nederlandsche Bank het voornemen uit om meer in te zetten op een 'risicogebaseerde aanpak' van het voorkomen en bestrijden van witwassen en terrorismefinanciering. Dat wil zeggen dat klanten met een hoog risico op witwassen meer controles van banken krijgen dan klanten met een laag risico.

Vakantie

De Nederlandse Vereniging van Banken heeft naar aanleiding van gesprekken met de toezichthouder documenten opgesteld waarop banken hun beleid gaan baseren. Concreet betekent het dat een groot deel van de klanten die naar risicolanden op vakantie gaan, zoals Marokko, Iran en de Filipijnen, niet meer vragen krijgen over transacties die ze in het land hebben gedaan.

Een andere verandering is dat bedrijven en stichtingen niet meer apart informatie hoeven aan te leveren aan de bank over wie de eigenaar van het bedrijf is, als die informatie ook al in het UBO-register staat.

Autohandelaren

De bankenvereniging wil de komende tijd onderzoeken of er nog meer versoepelingen kunnen worden doorgevoerd, bijvoorbeeld bij de controles van bedrijven die in risicosectoren actief zijn. Het gaat dan bijvoorbeeld om autohandelaren en ijzerhandelaren.

Voor sommigen is het nu onmogelijk om een bankrekening te openen. Ook daar wil de bankenvereniging iets aan gaan doen.

Of de banken door de versoepelingen ook minder personeel inzetten op hun controle-afdelingen, kan de vereniging niet zeggen.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl