foto ter illustratie
In samenwerking met
Rijnmond
NOS Nieuws

Rotterdamse basisscholen omzeilen wettelijke inschrijfleeftijd

Meerdere basisscholen in Rotterdam laten kinderen eerder toe dan wettelijk is toegestaan of werken met vooraanmeldingen, blijkt uit onderzoek van het Kenniscentrum Gemengde Scholen. Volgens onderzoekers leidt dit tot een ongelijk speelveld voor ouders die een basisschool kiezen.

Volgens de wet mag je een kind pas aanmelden voor de basisschool wanneer het 3 jaar oud is. Uit onderzoek blijkt dat er scholen in Rotterdam zijn die deze regels omzeilen, door bijvoorbeeld te werken met vooraanmeldingen. Daardoor komen kinderen op een wachtlijst die automatisch tot toelating leidt.

Het Kenniscentrum Gemengde Scholen heeft in opdracht van onderwijswethouder Kasmi (D66) onderzoek naar de aanmeldprocedures van Rotterdamse basisscholen gedaan. Voor het onderzoek zijn de websites van 167 basisscholen bekeken en zijn er bij negentien geselecteerde scholen uit zes wijken ook directeuren en ouders geïnterviewd.

Vaagheid over aanmelding

Onderzoekers concluderen dat zes van de negentien onderzochte scholen kinderen toelaten voordat ze 3 zijn of werken met wachtlijsten die automatisch leiden tot toelating. "Op die manier worden ouders die hun kind voor de wettelijke leeftijd aanmelden bevoordeeld", aldus de onderzoekers.

Daarnaast blijkt uit onderzoek dat bijna geen enkele onderzochte schoolwebsite transparant is over de aanmeldprocedure, schrijft Rijnmond. Maar liefst 142 van de 167 scholen blijken geen of onvolledige informatie te geven.

Zo zijn er scholen die een onjuiste of helemaal geen minimumleeftijd benoemen. Andere scholen hebben een wachtlijstsysteem, maar zijn daarover niet duidelijk. "Heldere en transparante informatie over het proces van aanmelden is een voorwaarde voor een gelijk speelveld, maar ontbreekt bij een groot aantal scholen", schrijven de onderzoekers.

Contact met school als kind anderhalf is

Een directeur van een school in IJsselmonde zei tegen de onderzoekers dat hij wel weet dat je het kind pas officieel mag inschrijven vanaf 3 jaar, maar dat hij naar eigen zeggen liever niet al te ingewikkeld doet. "Ouders hebben niet zo in de gaten dat we meer aanvragen hebben dan plekken", geeft hij aan.

Op een school in Hillegersberg lijkt het aanmeldbeleid actief vanuit de ouders te komen. Volgens de schooldirecteur nemen de ouders alvast contact op met de school als hun kind anderhalf is. Vanaf 2 jaar worden de ouders vervolgens uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek met een directielid. Daar krijgen ouders een inschrijfformulier mee, meestal melden zij zich dan ook aan.

Gelijk speelveld

Om de ongelijkheid tegen te gaan, pleiten de onderzoekers voor een gelijk speelveld. Zo is het volgens de onderzoekers belangrijk dat de websites van alle basisscholen heldere en transparante informatie bevatten over het aanmeldproces, waaronder het toelaten, inschrijven en plaatsen.

Verder wordt er aangeraden om te werken met cirkels van scholen die op buurtniveau de aanmeldingen met elkaar afstemmen, zoals in Haarlem gebeurt en eerder in Amsterdam is gedaan.

De tweede optie is een stadsbreed, gezamenlijk aanmeldbeleid, waarmee in steden als Amsterdam, Den Haag, Utrecht en Nijmegen ervaring is opgedaan.

In een brief aan de raad schrijft wethouder Kasmi dat de deelnemende scholen welwillend zijn om met de gemeente de kansenongelijkheid bij het aanmelden tegen te gaan. Ook ziet hij in dat er nog een hoop te verbeteren valt. "Met name rondom de eenduidige informatievoorziening richting ouders of verzorgers met betrekking tot het aanmeldproces voor de basisschool."

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl