Leerlingen op een school in Den Haag buigen zich over de Centrale Eindtoets (archieffoto)
NOS Nieuws

Laatste keer uitslag van Centrale Eindtoets voor achtste-groepers

Leerlingen in groep 8 van de basisschool krijgen vanaf vandaag de uitslag van de Centrale Eindtoets, de opvolger van de oude Cito-toets. Het is de laatste keer dat de toets in deze vorm is afgenomen; volgend schooljaar gaat het systeem voor leerlingen die naar de middelbare school gaan op de schop.

De gemiddelde score van de Centrale Eindtoets is dit jaar 535,3, vrijwel gelijk aan de afgelopen twee jaar. Bij die gemiddelde score hoort een brugklasadvies voor vmbo gemengde/theoretische leerweg en havo.

De Centrale Eindtoets is gemaakt door 80.000 achtstegroepers op ruim 2700 scholen. Zij krijgen allemaal een score op een schaal van 501 tot 550. Bij het begin van die schaal past een brugklasadvies voor praktijkonderwijs of beroepsgerichte vmbo-scholen, bij een score vanaf 540 past mogelijk het vwo goed bij een leerling.

Al in februari hebben achtstegroepers een schooladvies gekregen. Hun leerkrachten hebben daarvoor gekeken naar waar ze goed in zijn, hoe goed ze kunnen leren en hoe ze hun toetsen maken.

Als de score van de eindtoets hoger uitvalt dan bij het schooladvies past, kan een school het advies naar boven bijstellen. Als een leerling de toets minder goed maakt dan op basis van het schooladvies kon worden verwacht, blijft het advies gewoon staan.

Volgend jaar anders

Dit is het laatste jaar dat met de eindtoets wordt gewerkt. Vanaf komend schooljaar krijgen leerlingen al in januari een voorlopig schooladvies en maken ze in februari een 'doorstroomtoets'. Als iemand een hogere score haalt dan bij het schooladvies past, kan het advies net als nu worden aangepast.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl