Premier Rutte na het overleg over de voorjaarsnota
NOS NieuwsAangepast

Akkoord over klimaatplannen en begroting, vandaag presentatie door kabinet

Het kabinet is het zo goed als eens over de klimaatplannen voor de komende jaren, melden bronnen aan de NOS. Dat betekent dat die vandaag kunnen worden gepresenteerd, tegelijk met de Voorjaarsnota. Eerst worden de beleidsvoornemens nog besproken in de ministerraad. Wat de plannen inhouden, wordt later bekendgemaakt.

Premier Rutte en de vicepremiers Kaag (D66), Hoekstra (CDA) en Schouten (ChristenUnie) voerden tot na middernacht overleg, vooral over de plannen om de klimaatdoelen voor 2030 te halen. Daar waren minister Jetten en staatssecretaris Van Rij ook bij aanwezig.

De financiering van de klimaatplannen is deels onderdeel van de Voorjaarsnota, waarover de top van het kabinet de afgelopen weken herhaaldelijk vergaderde. Er moesten knopen worden doorgehakt over aanpassingen op de lopende begroting, om de hogere kosten voor onder meer de opvang van asielzoekers en compensatie voor de gaswinning in Groningen te financieren.

Hoe dat precies zal worden betaald, is nog niet duidelijk, maar de bronnen zeggen wel dat het eigen risico voor de zorgkosten niet zal stijgen. De laatste weken trok minister Kaag van Financiën langs alle ministeries om te vragen op welke punten er bezuinigd kon worden.

Mobiliteit

In de besprekingen over de klimaatplannen was vooral het thema mobiliteit een heikel punt, omdat de VVD daarover andere opvattingen had dan de coalitiegenoten. Nu is er toch een compromis gevonden, waarmee de partij van Rutte akkoord gaat. Details daarover zijn nog niet bekend.

Bij de andere sectoren die een rol spelen bij de klimaatdoelen waren de partijen er aanmerkelijk sneller uit. Het gaat daarbij om industrie, landbouw en gebouwde omgeving.

De hoofdrolspelers toonden zich afgelopen nacht opgelucht. "We zijn een heel eind", zei Rutte na het overleg. Hoekstra gebruikte soortgelijke woorden. "We zijn er bijna uit, maar we hebben er ook morgen nog voor nodig."

Uitgavenplafond

Volgens de begrotingsregels moet het kabinet aan het begin van de regeerperiode voor elk kabinetsjaar een uitgavenplafond vaststellen. Dat mag niet overschreden mag worden en als dat toch gebeurt, moet het kabinet die extra uitgaven compenseren met bezuinigingen of lastenverzwaringen op hetzelfde beleidsterrein. Dat gebeurt in de Voorjaarsnota. Voor 1 juni moet die zijn aangeboden aan het parlement.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl