Energiepark Haringvliet Zuid
NOS Nieuws

AFM gaat strenger kijken naar groene claims bedrijven

Zijn groene beleggingen wel groen? Houden bedrijven zich aan duurzaamheidswetgeving? En ben je als bedrijf duurzaam als je bomen plant in ruil voor het uitstoten van CO2? Op dit soort zaken gaat de Autoriteit Financiële Markten (AFM) strenger toezichthouden. Want ook grote bedrijven moeten vergroenen en zich aan de regels houden, schrijft de AFM in het nieuwe jaarverslag.

"Uit ons onderzoek blijkt dat bedrijven wel hun best doen, maar dat dat nog niet goed genoeg is", zegt AFM-bestuurder Laura van Geest. "Ze zijn beter in het inschatten van de risico's die ze zelf lopen, dan de risico's die ze veroorzaken. En ze zijn beter in het vertellen over zichzelf dan over wat er gebeurt bij hun leveranciers en cliënten."

De AFM kan hier bedrijven op aanspreken, maar nog niet tegen optreden, daarvoor is de wetgeving nog niet krachtig genoeg. Dit kan veranderen in 2024 als de richtlijn Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) ingaat, waardoor steeds meer bedrijven verplicht worden te rapporteren over hun impact op de mens en het klimaat.

Bomen planten

Een van de zaken die de AFM in de gaten gaat houden, is de onderbouwing van groene claims van bedrijven. Sommige bedrijven claimen groen te zijn omdat ze uitstoot compenseren aan de hand van carbon credits. Dan worden er bijvoorbeeld bomen geplant die CO2 opnemen. Die markt is nog relatief klein, maar groeit hard.

Dit soort claims wordt volgens de autoriteit vaak onvoldoende onderbouwd. De markt eromheen, waar dit soort credits verhandeld worden, is niet transparant. Ook wijst de AFM erop dat compensatie niet eindeloos door kan gaan: je kunt niet de hele wereld beplanten met bomen. Alleen bedrijven die hun uitstoot echt niet zelf naar nul kunnen brengen, zouden van vrijwillige compensatie gebruik moeten maken. Dit besef ziet de AFM nog niet terug bij bedrijven.

'Paniekvoetbal geeft zelden mooie goals'

Daarbij erkent de autoriteit dat deze langetermijnzaken lastig kunnen zijn in tijden van crises. Daarbij refereert de AFM aan het einde van corona, de oorlog in Oekraïne en de inflatie. Dat laatste heeft er bijvoorbeeld ook toe geleid dat de rentes zijn verhoogd en bedrijven hun risico's opnieuw onder de loep moeten nemen.

Die lange termijn kan dus lastig zijn, snapt Van Geest, maar is wel broodnodig: "Paniekvoetbal geeft zelden mooie goals. Maar wie een duidelijke koers wil varen, heeft een stip op de horizon nodig."

Verzekering op maat

Andere zaken die de autoriteit in het jaarverslag aanstipt, zijn onder meer digitalisering en pensioenen.

Zo bekeek de AFM wat voor rol digitalisering gaat spelen in de personalisatie van verzekeringen, waarbij verzekeringen aan de hand van data meer op maat gemaakt kunnen worden. De autoriteit ziet voordelen als aanbod op maat, meer keuze en betere dienstverlening, maar waarschuwt ook voor de risico's van kwetsbaarheid van consumenten en lastiger toezicht op buitenlandse partijen.

Wat betreft pensioenen haalt de AFM het nieuwe pensioenstelsel aan waar de Eerste Kamer binnenkort over stemt. Het komende jaar staat volgens de autoriteit in teken van het in de gaten houden van de transitie naar het nieuwe stelsel.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl