Onder meer in de horeca wordt gewerkt met nulurencontracten
NOS NieuwsAangepast

Regels worden aangepast: nulurencontracten weg, zzp'ers verplicht verzekerd

De regels rond tijdelijke contracten op de arbeidsmarkt gaan de komende jaren flink veranderen. Nulurencontracten worden verboden, de regels voor tijdelijke contracten en uitzendkrachten worden strenger, en zzp'ers moeten zich verplicht verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid.

Minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid schrijft aan de Tweede Kamer dat samen met vakbonden en werkgevers afspraken zijn gemaakt.

Eerder adviseerde de Sociaal-Economische Raad en de commissie-Borstlap het kabinet al drastisch in te grijpen op de arbeidsmarkt omdat Nederland volgens hen anders het vertrouwde, hoge welvaartsniveau dreigt te verliezen.

Basiscontract

940.000 mensen in Nederland hebben een oproepcontract. Het kabinet wil voor diegenen die een gezin onderhouden meer zekerheid door de regels aan te scherpen. Met een zogeheten basiscontract zou niet alleen meer financiële zekerheid voor werknemers moeten komen, maar ook meer roosterzekerheid. Studenten en scholieren met een bijbaan zouden nog wél met een oproepcontract mogen werken.

Van Gennip wil ook een eind maken aan de zogeheten draaideurconstructies. Nu moeten werknemers na drie tijdelijke contracten een half jaar weg en mogen ze daarna weer terugkomen. Die termijn wordt voortaan vijf jaar. Het idee is dat werkgevers door deze aanpassing mensen eerder een vast contract aanbieden.

Voor zelfstandigen zonder personeel komt er een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering, zodat ze een vangnet hebben als ze arbeidsongeschikt worden. Van de ruim 1,2 miljoen zzp'ers is maar één op de vijf verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid. De regeling zou in 2027 in moeten gaan en via het UWV moeten lopen. Zelfstandigen die al een verzekering hebben, hoeven niet over te stappen naar de nieuwe regeling.

Versoepelingen werknemers

Behalve dat werknemers meer zekerheid krijgen, komt het kabinet ook met versoepelingen voor werkgevers. Zo kunnen bedrijven met minder dan 100 werknemers straks een zieke werknemer na een jaar laten vervangen, nu is dat pas na twee jaar.

Ook komt er een regeling waarmee personeel behouden kan worden als zich een crisis aandient die buiten het ondernemersrisico valt. Werknemers kunnen dan maximaal een half jaar ergens anders werken of minder werken met behoud van WW-rechten. Het ministerie buigt zich nog over de discussie over wanneer iets binnen het ondernemersrisico valt of niet.

Het pakket leidt er volgens minister Van Gennip toe dat mensen meer zekerheid over hun inkomen en rooster krijgen en dat zelfstandigen beter beschermd worden bij tegenslagen. De minister zegt het zeer te waarderen dat er met de werkgevers en werknemers belangrijke afspraken zijn gemaakt. "Te veel werknemers met een flexibel contract en zelfstandigen missen nu zekerheid."

Het is de bedoeling dat de veranderingen de komende drie à vier jaar worden ingevoerd. Minister Van Gennip hoopt zelf dat in het voorjaar van 2024 de plannen door de Tweede Kamer kunnen.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl