Daan Kerkvliet bij het torenuuwerk van de Oude Kerk in Heemstede
In samenwerking met
NH Nieuws
NOS Nieuws

Tachtigers in Velsen stoppen met sleutelen aan oude torenklokken

De Stichting tot Behoud van het Torenuurwerk heft zichzelf op. De ongeveer vijftien overgebleven vrijwilligers zijn te oud om nog langer kerktorens te beklimmen en jongeren melden zich niet. Daarmee dreigen de klokken op historische gebouwen vroeg of laat tot stilstand te komen.

"We zijn allemaal tégen of ín de tachtig", zegt vrijwilliger Daan Kerkvliet (bijna 79) bij NH Nieuws. "Dan loop je niet meer zo makkelijk een trap op. Bovendien dekt de verzekering het niet meer."

Ruim veertig jaar geleden werd de Stichting tot Behoud van het Torenuurwerk opgericht om de historische klokken op kerktorens, boven hofjes of op stadspoorten aan de gang te houden. De vrijwilligers uit heel Noord-Holland maken gebruik van een werkplaats in Velsen-Noord. Ze houden zich bezig met de restauratie van klokken, met reparaties en onderhoud.

Niet zo fit

Maar Kerkvliet en zijn medevrijwilligers zijn ingehaald door de tijd, constateert hij, Zelf kan hij de steile trappen in de Oude Kerk van Heemstede nog op. Maar zijn collega's zijn niet allemaal zo fit.

Kerkvliet memoreert dat oude uurwerken veertig jaar geleden werden vervangen door elektrische exemplaren. "Wij vonden het zonde. Als je weet hoeveel werk een smid heeft gehad om al dat ijzer te vormen en de tandwielen te zagen en dat zo'n klok soms vierhonderd jaar later nog steeds loopt... Dan kan je het niet over je hart verkrijgen zo'n mooi staaltje vakmanschap weg te doen."

Meest authentieke uurwerk ter wereld

Hoogtepunt van al die jaren lijkt de aanpak van het torenuurwerk in de Lucaskerk in Winkel (NH). Dat dateert van rond het jaar 1380 en is daarmee volgens de stichting 'het meest authentieke uurwerk ter wereld'. Het heeft een speciale plek gekregen op de website.

Onlangs zijn nog twee eeuwenoude uurwerken aangepakt. Het gaat om het Hofje van Staats in Haarlem en het Huis te Vogelenzang. "Die uurwerken kunnen weer een tijd mee", zegt Kerkvliet trots.

Maar nu is het werk voorbij. De vrijwilligers proberen om de in al die jaren opgedane kennis van torenuurwerken te blijven delen, maar dan digitaal, via de website. Zodat kerkbesturen en beheerders van hofjes zelf aan de gang kunnen als hun uurwerk tot stilstand komt.

Advertentie via Ster.nl